Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
7   10

Folkeskole eller fri grundskole - hvad handler det om?

Flere og flere forældre vælger friskolen til deres børn og vælger dermed også folkeskolen fra. Sådan har det lydt igennem flere år, og det har føget med bekymringer om stigende ulighed og polarisering og alskens tal på eleverne og forældrene. Men måske handler det i virkeligheden om noget andet?

0   7

Beskikket censor - noget for dig?

Hvordan holder man sig ajour med faget? En af måderne er at blive beskikket censor.

0   3

Præstationskulturen

Kravet om præstationen afhænger af synet på barnet

3   6

Hvad er ADD så?

I forlængelse af sidste artikel, er jeg blevet gjort opmærksom på at diagnosen ADHD også har en søster der benævnes ADD. Altså ADHD uden hyperaktiviteten. Det er en diagnose der ikke er så synlig, og derfor ofte ikke opdages i samme grad som ADHD. En person med ADHD er ofte ekspressiv i sin adfærd, hvorfor man får øje på vedkommende. Det modsatte gør sig gældende ved ADD.

0   27

Aula ruller men hvorfor?

Normalt giver en overskrift et praj om indholdet i et blogindlæg, men ikke i dette tilfælde – jeg har ikke noget svar kun spørgsmål

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

2   4

Har fremtiden krav til Folkeskolen?

Kan man argumentere med, at fremtiden kræver noget bestemt af Folkeskolen og det, der undervises i? Og kan man med udgangspunkt i forestillingen om, at vi ikke kender fremtiden hævde, at der derfor er brug for det 21. århundredes kompetencer? Nej, det kan man ikke. Fremtiden bestemmes nemlig af mennesker, og eleverne skal have mulighed for at danne sig til at bestemme fremtiden gennem deltagelse i samfundet.

2   18

Er Aula første skridt mod datadrevet undervisning

Skal algoritmer være styrende for vores blik på børn, deres udvikling og hvordan vi bedriver undervisning og læring i fremtiden?

0   1

Når børn samler skrald i naturen – hjælper det?

Der er meget symbolik og gode billeder i, at en gruppe børn eller en skoleklasse samler skrald for menneskehedens skyld. Men rykker det, når vi taler om et forbrug, affaldshåndtering og produktionsformer, der skal være bæredygtige, som det 12. verdensmål handler om?

0   16

Det er en ny virkelighed

Det er som om forståelsen for værdien af gensidig respektfuld dialog er svindende

11   71

Aula - Hvorfor bliver vi ikke klogere?

Skoleintra er død. Aula lever, men hvorfor skal 2 millioner forældre, børn og personalet udsættes for et gigantisk eksperiment.

1   6

Findes der en norm for dansk udtale?

Christian Braad Thomsen brokker sig over udtalen i dagens medier.

0   8

Motionsdag bygger bro mellem skole og daginstitution

På vores skole er det efterhånden blevet en tradition, at de ældste børn i områdets daginstitutioner bliver inviteret med til vores motionsdag. Her oplever kommende skolebørn aktiviteter på tværs af kendte og fremtidige pædagoger.

0   7

En bil har både en speeder og en bremse

Om unge og uddannelse

0   6

Børn skal kende deres uomgængelige rettigheder.

Undervisning i menneskerettigheder er uomgængelig i mere end bare formel forstand, og undervisningen præger elevernes holdning direkte.

0   23

Det var ikke mig!

En lille kommentar til den aktuelle debat om skyld og ansvar.

2   33

Støv dannelse af og sæt den i kendte og nye former

Sammenhængen mellem læring og dannelse har for længe været gledet ud af den uddannelsespolitiske dagsorden. Men debatten om skolens og fagenes dannelsesbidrag er nu tilbage, skriver de to kronikører.

3   13

Forskningen missionerer i folkeskolen

Hvem og hvad styrer Folkeskolen i dag? Indlægget er skrevet sammen med psykolog Eva Ager Hansen

2   13

Er der gået ”pensumnitis” i brugen af GeoGebra?

Jeg har længe vægret mig ved at skrive denne blog. Et langt liv i ”matematikundervisningens tjeneste” som forfatter, redaktør, lærer, læseplansskribent, læreruddanner, kursusinstruktør, forskningsdeltager osv. kan både være en fordel og en ulempe. Det har selvfølgelig akkumuleret en vis erfaring, som kan øge overblik og indsigt, men det kan også være en ballast, som giver en for fodslæbende holdning til forandringer. Jeg er dog blevet stigende bekymret for substansen i den fremtidige matematikundervisning, så jeg forsøger alligevel. En af bekymringerne er, om det er it-programmerne, der styrer matematikken eller matematikken, som styrer it-programmerne. I denne her sammenhæng eksemplificerer jeg bekymringen knyttet til den dynamiske geometridel af programmet GeoGebra.

0   6

Skriftlig engelsk: Hvordan udfordrer jeg mine stærkeste elever?

Min blog har indtil nu nærmest kun handlet om mine udfordringer med mundtligheden i engelskfaget. Nu bevæger jeg mig ind på et andet stort område, nemlig skriftligheden. For her inden efterårsferien læste jeg stile fra min dygtige 8.B, og et spørgsmål pressede sig på: Hvordan udfordrer jeg de af mine elever, der skriver engelsk på så højt et niveau, at selv en 3.G’s engelsklærer ville klappe i hænderne?