Trine Trentemøller har skrevet bogen, fordi hun gennem 18 år som læsevejleder og dansklærer har oplevet, at lærere og forældre er frustrerede over, at de mangler viden og redskaber til at kunne hjælpe ordblinde børn.
Trine Trentemøller har skrevet bogen, fordi hun gennem 18 år som læsevejleder og dansklærer har oplevet, at lærere og forældre er frustrerede over, at de mangler viden og redskaber til at kunne hjælpe ordblinde børn.

Ny bog sætter fokus på ordblinde elevers motivation og robusthed

Ordblinde elever kan miste modet, når kammeraterne flyver af sted i læsning, mens de selv føler, at de står stille. Men det kan lade sig gøre at motivere eleverne til at øve sig, blandt andet ved at give dem indsigt i hjernen, skriver en læsevejleder i en ny bog.

Publiceret

Fakta om bogen

  • Dysleksi, motivation & robusthed udkommer i dag på forlagetKlim.
  • Bogens 103 sider er fordelt på fire kapitler: Dysleksi,robusthed, motivation og samarbejde mellem skole og hjem.
  • Bogen er skrevet af Trine Trentemøller, som har samarbejdet medskolekonsulent Louise Klinge, der forsker i læreresrelationskompetence, og overlæge Poul Lundgaard Bak, som hargrundlagt robusthedsprogrammet, der er et dansk udviklet videns- oginspirationsprogram om at blive god til at håndtere udfordringer ilivet.
  • Dysleksi, motivation & robusthed koster 149,95 kroner.

Om forfatteren

Trine Trentemøller har 18 års erfaring med at underviser elevermed dyslektiske udfordringer. Hun er uddannet læsevejleder, har endiplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling ogdertil en kandidatgrad i pædagogisk psykologi. Udover sinansættelse på Mølleskolen i Ry arbejder hun som læringskonsulent iUndervisningsministeriet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag udkommer bogen 'Dysleksi, motivation & robusthed'. Bogen har læsevejleder Trine Trentemøller fra Mølleskolen i Ry skrevet til forældre og lærere, som ønsker at støtte børn med dyslektiske udfordringer. Forfatteren sætter elevens perspektiv i fokus oglader børnenes stemmer komme til udtryk gennem citater og tegninger, der illustrerer, hvordan det opleves at have dysleksi.

"Jeg har skrevet bogen, fordi jeg gennem mine 18 år som læsevejleder og dansklærer har mærket, at både lærere og forældre er frustrerede over, at de mangler viden og redskaber til at hjælpe børnene", siger Trine Trentemøller.

Det betaler sig altså at øve sig. Som en dreng siger i bogen: "Det er ligesom forskellen på at køre på en grusvej over på en landevej og til sidst køre på en motorvej - når man øver sig, så kører man til sidst på en motorvej, og så bliver man hurtig til at læse".

"Jeg har undervist både elever, forældre og lærere i hjernen hos ordblinde. Børnene er enormt interesserede, og det er tydeligt, at der sker noget med dem. De kan føle, at deres læsning ikke udvikler sig, fordi deres kammerater hurtigt bliver bedre til at læse, men ved at lære dem om hjernen forstår de, at der sker en ændring, når man gør noget. Det går bare langsommere for dem, og det er der en grund til", siger Trine Trentemøller.

Vand med glimmer i giver forståelse for elevernes stress

Vand med glimmer i giver forståelse for elevernes stress

Forfatteren underviser i hjernens indretning og funktioner på små hold på Mølleskolen. Hun har ikke oplevet elever, som synes, at hjernen er uinteressant, men især drenge tænder på emnet.

I bogen bringer hun en tegning af et par ordblinde, som får hjælp ude på gangen, men de føler sig overbegloet af de elever, som kommer forbi.

"Det kan være praktisk at hjælpe eleverne ude på gangen, men hvis de kun tænker på, at andre børn kigger på dem, så begrænser det deres læringsudbytte. Som lærer skal man vide, hvad der stresser dem. Jeg tænkte for eksempel selv, at billederne måtte være en hjælp, når vi ser en film på engelsk, indtil en elev en dag sagde til mig, at hun kun tænkte på, hvad de andre i klassen grinede af underv

VAKS står for 'Vælg AfKodningsStrategi, men den altoverskyggende grund til Victors fremgang var ikke selve undervisningen. Det var de tre drenge fra 4. klasse, som syntes, at Victor var helt fantastisk sej, så ligegyldigt hvad han gjorde, blev han mødt med beundrende blikke og udbrud.

"Det kan være hårdt at motivere børn, som oplever modstand, men pludselig følte Victor, at han mestrede læsning. Han blev motiveret, fordi det gav mening for ham at være på holdet", siger Trine Trentemøller.

Det kan lade sig gøre at motivere alle, mener hun. Men man skal finde vejen ind til den enkelte.

"Det kræver overskud, viden og samarbejde mellem skole og hjem. Mange ordblinde får at vide, at de skal læse en halv time hverdag derhjemme, men hvis det er mest praktisk i forhold til hjemmet, skal nogle måske nøjes med ti minutter".

Eleverne skal føle, at de bidrager med noget værdifuldt

Eleverne skal føle, at de bidrager med noget værdifuldt

Lærere bør bygge arbejdet med at motivere eleverne ud fra tre områder, anbefaler Trine Trentemøller. Nemlig selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.

"Eleverne skal have indflydelse på, hvad der skal ske, mens kompetence både handler om teknisk og intellektuel læsning. Hvis en elev i 8. klasse sidder med læsebøger for 2. klasse, er der risiko for, at han identificerer sit intellekt ud fra det niveau. Det er vigtigt for hans motivation, at han ser sit intellekt på samme sted som klassekammeraternes, og at han ved, hvordan han kan kompensere for sin ordblindhed. Det kan han for eksempel gøre ved at lyttelæse de samme materialer, som de andre sidder med", siger Trente Møller.

Samhørighed handler om, at eleven føler, at han bidrager med noget værdifuldt. Her peger Trine Trentemøller på gruppearbejde som et vigtigt område. I bogen giver hun et eksempel med en mor, som siger til læreren, at hendes søn er kommet i en dårlig gruppe. Det afviser læreren, for alle de andre elever i gruppen er dygtige. Ergo er det en god gruppe.

"Det nytter ikke noget, at eleven er sammen med andre børn, som laver det hele. Så føler den ordblinde, at der ikke er brug for ham i gruppen. Helt anderledes ser det ud, hvis eleven kan sige: 'Jeg kan ikke skrive, men jeg kan sagtens tale teksten ind'. Den værdi kan lærere være med til at italesætte", siger Trine Trentemøller.

Powered by Labrador CMS