Opgaverne i den nationale ordblindetest viser, om en elev er ordblind, har usikker fonologisk kodning eller ikke er ordblind.
Opgaverne i den nationale ordblindetest viser, om en elev er ordblind, har usikker fonologisk kodning eller ikke er ordblind.

Flere end en ud af ti elever er ordblinde

11 procent af de elever, der forlod 9. klasse i sommer var ordblinde. Det viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet. Opgørelsen er baseret på den nationale ordblindetest, som er rettet mod elever fra 3. til 9. klasse ved mistanke om ordblindhed.

Publiceret

Ordblindetesten

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet dennationale ordblindetest, som kan identificere elever, studerende ogkursister med ordblindhed på tværs af uddannelser fra 3. klasse tilde videregående uddannelser og voksenuddannelser.

Ordblindetesten anvendes kun til at teste personer, der visertegn på ordblindhed. Ordblindetesten bygger på viden om despecifikke læse- og stavevanskeligheder, der karakterisererordblindhed. Ordblindetesten giver en sikker og ensartetidentifikation af ordblindhed.

På basis af resultatet på Ordblindetesten inddeles de testedeelever i tre kategorier:

  • Ordblind
  • Usikker fonologisk kodning
  • Ikke ordblind

Ordblindetesten afdækker således hverken elevensstavefærdigheder, sprogforståelse ellerlæseforståelse.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Omkring 16 procent de elever, der gik i 9. klasse i folkeskolen i det forgange skoleår, blev på et tidspunkt mellem 3. og 9. klasse testet for ordblindhed via den nationale ordblindetest.

11 procentpoint blev kategoriseret ordblinde, mens cirka fire procentpoint viste sig at have usikker fonologisk kodning.  Det vil sige langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde, men ikke i samme grad som ordblinde.

Disse alternative test findes der ikke centrale registreringer af, men Undervisningsministeriet vurderer, at langt de fleste kommuner anvender Ordblindetesten til udredning af ordblindhed, ikke mindst fordi testen anbefales af ministeriet, når der skal søges om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Alligevel er der store forskelle op, i hvilket omfang kommunerne anvender den nationale udgave, viser ministeriets opgørelse.

I en kommune som Lolland blev under 12 procent af de elever, der gik i 9. klasse i det forgangne skoleår, testet med Ordblindetesten i løbet af deres skoletid. De samme gør sig gældende i en række kommuner omkring hovedstaden inklusiv Frederiksberg og Københavns Kommuner. Også Bornholm boner ud her. I alt ligger 14 kommuner under de 12 procent.

I den modsatte ende af skalaen testede kommuner som Brønderslev, Favrskov, Faaborg-Midtfyn og Frederikssund over 20 procent af de elever, der gik ud af 9. klasse i sommer. Det samme var tilfældet i 21 andre kommuner.

Du kan læse ministeriets opgørelse via dette link:

Læs mere

Opgørelsen fra Børne- ogUndervisningsministeriet

Powered by Labrador CMS