Thomas Skovgaard

Profilbillede af Thomas Skovgaard

Centerleder, FIIBL

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, SDU

0   9

Idræt i skolen – et fællesskab for alle?

Som et af folkeskolens store og gennemgående fag spiller idræt en vigtig rolle i bestræbelserne på at virkeliggøre idéerne bag den inkluderende skole – ikke mindst kan idræt og bevægelse give alle elever positive fællesskabsoplevelser præget af ligeværd og med plads til forskellighed.

1   5

Tid til Bevægelse

Hvordan lykkes vi med, at alle børn og unge har en fysisk aktiv skoledag?

4   6

Bevægelse i skolen - der skal ledelse til

Hvordan kommer vi bedst muligt videre med at anvende skoledagen og skolens rammer til at fremme bevægelse blandt flere børn og unge? Ét af svarene på den udfordring går gennem en skoleledelse, der sætter bevægelse på dagsordenen og understøtter medarbejdernes indsatser i dagligdagen.