Stine Kragholm Knudsen

Profilbillede af Stine Kragholm Knudsen

Underviser i læreruddannelsen

KP

0   1

Matematik på arabisk? Spil i undervisningen

Vi er fem lærerstuderende med interesse for den flersprogede elev i den danske folkeskole. Vi er alle i gruppen selv flersprogede og kan relatere til Tagensbo Skoles elever. I vores samarbejde med Tagensbo Skole, har vi forsøgt at finde et løsningsforslag til matematik, der er nemt og realiserbart. Vi har taget fokus i matematikundervisningen, herunder elevernes udfordringer med at udvikle det matematiske fagsprog.

0   3

Fritidsjobs fungerer - Lærerne skal med!

Skole-tours løfter de unge i lokalområdet økonomisk, fagligt og socialt på samme tid. Skolen og fritidsklubben skal skabe relevante fritidsjobs.

0   3

Læsehjælperen - Din hjælp til en god læseoplevelse!

Den 25. november 2019 udkom artikler på bl.a. DR og Politiken om, hvor skidt det står til i folkeskolen mht. læsning. Vi er kommet længere væk fra at indfri målene, som blev indført med folkeskolereformen, og Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at dette er bekymrende. Eleverne er gået fra 72% gode læsere til 70%, hvilket stadig er 10% lavere end det ønskede. Samtidig ved vi, at eleverne læser i deres dagligdag - sms’er, Facebook-opslag, Instagram-posts og artikler på Reddit. Så hvorfor er deres niveau ikke højere, og hvordan kan vi som lærere påvirke dette i en positiv retning?

0   7

Slå et slag for læsning

Læs, spil og forstå ‘Slå et slag for læsning’ er et løsningsforslag til bedre FSA-læseprøveresultater. I samarbejdet med Tagensbo Skole har vi fundet ud af, at elevernes mundtlige FSA-prøver viser positiv fremgang, hvorimod deres FSA-læseprøve er udfordret.

1   6

Genreguiderne indtager udskolingen

Elevernes læsning i de danske folkeskoler er fortsat faldende. Dette viser resultatet fra de nationale test 2019, hvor andelen af gode læsere i dansk, er faldet på tværs af klassetrin. Samme tendens viser resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver i 2019, hvor karaktergennemsnittet for læsning også er faldende. Men hvilke tiltag kan folkeskolens lærere tage for at vende udviklingen?

2   5

Når forældresamarbejdet glipper

Der kan være mange udfordringer forbundet med skole-hjem-samarbejdet. På Tagensbo skole må de ofte ringe flere gange, for at få forældrene til at dukke op til forældremøderne. Løsningen på dette problem er måske enklere end vi tror.