Thomas Andersson

Profilbillede af Thomas Andersson

Lærer

0   36

De modige sygeplejersker fortjener vores opbakning

En af de store velfærdsgrupper siger i disse dage fra overfor deres arbejdsgiver, regeringen og folketingets flertal. De gør det, fordi de spises af med mindreløn, dårlige vilkår og anerkendelse om at være uundværlige, krydret med en forklaring om at de skal være bedre til at forhandle?

15   69

Je suis en sygeplejerske

Solidariteten er stor, når nationer eller områder rammes af terror eller naturkatastrofer. Så er vi alle klar til at skifte banner på facebook eller lade vores instagramprofil svømme over med sympatiopslag. Hvorfor er det omvendt, når en faggruppe rammes af arbejdsgiverarrogance? Så burde vi slå ring om dem. I stedet begynder andre faggrupper at huske, hvornår de selv følte sig alene eller svigtet. Hvordan hjælper det os i fremtiden? Især hvis arbejdsgiverne gennemskuer den mekanisme? De behøver ikke kæmpe mod os, det klarer vi fint selv?

2   35

Stem NEJ til en uklar aftale

Så længe valget står mellem en aftale der har som hovedelement ikke at have tal på noget, og at ulighed mellem kommuner og skoler i opgavernes størrelse er målet, så er det logisk at vi enten står overfor valget mellem at underkaste os det de kalder 'samarbejdssporet' (som i praksis betyder retten til at gøre som der bliver sagt) eller at sige fra. Et fint sted at sige fra, er at sige nej tak til OK21.

4   45

Stem NEJ til en uklar aftale

I solidaritet med sygeplejerskerne bør vi give resultatet en tommelfinger nedad. Bliver det et bedre resultat af det? Måske ikke. Men lige så længe vi er tilfredse med at være halen, som hunden logrer med, lige så længe vil KL tilbyde os de fordøjede rester fra de afgnavede ben. Velbekomme!

0   20

Stem NEJ til en uklar aftale

Det mente vi man skulle, da 'uldne' A20 blev hastet igennem, og dét mener vi fortsat at man skal nu hvor 'vedligeholdelsesoverenskomsten' skal vurderes. For det er nemlig uklart, hvor meget en offentligt ansat stiger i løn - lønstigningens værdi afhænger jo af, hvor meget du i forvejen tjente! Og dermed er det eneste denne overenskomst vedligeholder at afstanden mellem rig og fattig bliver større.

0   29

På bagkant af afstemningen om A20

Nu har der været tid til at fordøje. Så kan man jo gøre sig tanker om hvor det stiller mig selv, mine kollegaer og os som faggruppe? Personligt vil jeg overlade debatten i en periode til dem der skal bære faklen videre med knæfaldet for overgrebsmændene i KL. God arbejdslyst til dem - jeg er pessimist på deres vegne.

0   52

Tanker om et ja

Så kom endelig dagen. Afstemningen er ovre. De udvalgte stemmeberettigede lærere har talt. I forhold til 2018, har der været en bevægelse mod et NEJ. Fra 25% til 32,8%. Det er et klart signal om at syltekrukker og hjørnespark ikke vil blive ved med at holde lærerne hen.

0   71

Måske er det her godt set af vores forhandlere?

KL har stemt for aftalen. Har holdt pressemøde i DGI-byen, hvor Ziegler og Bundsgaard dårligt kunne være i sig selv af begejstring over hvor meget mere frugtbart det vil være at samarbejde, fremfor kun at bestemme. KL har, gennem Michael Ziegler forklaret at lærerne har meget bedre muligheder for at lykkes med deres arbejde, hvis man inviterer dem ind i skolernes prioriteringer og medtager deres input og tillægger det stor betydning. Det er også kommet ud af Michael Zieglers mund, at denne her aftale langt bedre end L409 vil give lærerne ro til deres forberedelse og dermed mindre stress og mistrivsel. I fredags vedtog KL at stemme for aftalen. Kan KL gå baglæns på det?

16   100

Skal aben bo hos læreren under pandemien?

Blev jeg lige forbryder mens jeg sov? I mandags, d. 24. august udsendte domptøren af uskønne elefanter, undervisningsminister PRT, en bekendtgørelse, som pålægger skolerne ansvaret for at elever der hjemsendes i forbindelse med COVID-19 skal hjemmeundervises. Det gælder om de er hjemsendt med mistanke, symptomer, for at testes eller er testet positive. Og det gøres nu lige til din forpligtelse. Vidste du det? Har vores arbejdsgivere fortalt os det? Har vores fagforening reageret på det? Næh, de er på virtuel turné for at overbevise dig om at det vil være bedre for dig at stemme JA til en aftale der netop gør disse 'fleksible' løsninger mulige med din accept.

20   131

Slutdokument fra Stem-NEJ til uklare aftaler

Den aftale, som vi nu skal stemme om, sikrer på ingen måde et bedre arbejdsliv for os lærere. Vi mener slet ikke, man bør kalde det en arbejdstidsaftale, da den ikke rummer fastsatte normer eller værn, der kan støttes ret på. Den røde tråd gennem hele aftalen er, at lærere, TR og lærerkredsen skal høres, men det er ledelsen der har udspilsretten og beslutningsretten. Samtidig vil vi fremover være medansvarlige for, at kommunernes skiftende målsætninger realiseres uagtet at ressourcerne ikke følger med til folkeskolerne.

7   87

Muligvis er problemet ikke kun KL’s dårlige økonomi, men også DLF’s demokratiske underskud?

Når vi endnu en gang opfordres af vores forhandlingsrepræsentanter til at vise KL tro, håb og kærlighed, og stemme JA til en aftale som vi ikke forstår, så er den modvilje der opstår jo et direkte resultat af, at aftalens hovedelement er dialog mellem medarbejdere og ledelse. Hvis man ser på eksemplet fra ledelsen i vores fagforening, og deres dialog og samarbejde med medlemmerne, så burde det tydeligt stå klart, at opfattelsen af om man samarbejder og lytter er meget subjektiv: Bondo siger at vi har Danmarks mest demokratiske forening, og at man har god tid til at diskutere aftalen ordentligt. Medlemmer oplever at det er det præcist modsatte der foregår. Hvordan skal vi tro på at den model kan løse vores problemer, når vi ikke engang kan få en ordentlig dialog med den ledelse vi betaler? Hvordan skal vi så tro på vi får det med en ledelse der betaler os?

5   55

I job til halsen?

I Hus Til Halsen er et boligsalgsprogram på DR. Konceptet er sikkert velkendt blandt læserne, men kort fortalt er der landet over boligejere, som er havnet i en uløselig knibe, fordi de har et hus til salg, som ikke kan sælges. DR sender først én ekspert udefra, og fortæller dem at huset, som har været sat til salg under deres økonomiske smertetærskel, koster 25% for meget (og det siger de HVER gang). Herefter kommer der en anden ekspert med spændende tanker udefra, og sætter boligejerne til at smide alt deres indbo ud, male nogle andre farver og få ryddet op. Første ekspert kommer tilbage og er nu SÅ tilfreds med de forandringer der er foregået, at at prisen kan sættes 20% lavere end boligejernes smertetærskel, hvilket de så lettet accepterer, og vupti er boligen solgt. Eksperternes hårde arbejde og vigtige viden 'hjalp' de stakkels mennesker videre.

4   42

Hvem skal leve i det bagefter?

På sociale medier, og på folkeskolen.dk, har hovedstyrelsesmedlemmer, næstformanden, kredsformænd og tillidsrepræsentanter forsøgt at skabe en skræmmekampagne for at presse lærerne til at stemme JA, af frygt for konsekvenserne af et NEJ. Det er usmart, for pilen peger begge veje, og med deres fokus på vores tillidsvalgtes rolle, kommer de nemlig også selv under lup, når der skal tales for eller imod en aftale.

4   31

Hvordan forklarer man behovet for værn?

Når omgivelserne ikke forstår modviljen mod lederskøn, tillid og positiv tænkning. Når omgivelserne synes det er uforståeligt, at vi vil have nogle tal på opgaven. Når vi sagtens forstår hvorfor KL ikke vil.

2   59

Det er en skandale

Før sommerferien satte Bondo og Ziegler forhandlingerne på pause, fordi der ikke kunne opnås enighed? Bondo gik endda så langt som at proklamere at selvom man nåede et resultat, så var det ikke muligt at have en ordentlig drøftelse på kort tid.

4   143

Central aftale og loft over timetallet, tak!

Nu kan alle læse den aftale, som vi ikke måtte se FØR ferien. Og det er da til at forstå, at man ikke lige viftede den foran næsen på lærerne, når man igen-igen bad om at de så bort fra tidligere tiders dumheder og i Corona-genåbningen viste samfundssind og fleksibilitet, f.eks. ved at arbejde udenfor reglerne dikteret af landets nuværende statsminister (da hun var beskæftigelsesminister i 2013). Det er nemlig en skandale at kalde resultatet af sylte-kommissionen for et godt tilbud til lærerne om forsoning.

0   22

Central aftale og loft over timetallet, tak!

Jakob Mark fra SF sætter alle sejl ind på at ALLE kommuner skal presses til at lave en lokal aftale med deres lærere. Det skal blandt andet foregå ved en slags offentlig udskamning/smileyordning, hvor alle landets kommuner listes op efter om de har en lokalaftale, og hvad den indeholder. Det skal presse de sidste til at komme på niveau med de nederste, og de nederste til at komme på omgangshøjde med de bedste.

13   60

How low can you go?

Hvis dlf møder til en forhandling med KL, hvor de forlods har accepteret, at de væsentligste kronjuveler fra tyvegodset som KL stjal i 2013, beholdes af KL, nemlig den ubegrænsede ledelsesret, manifesteret i at der hverken skal sættes tid på opgaver, være en grænse for hvor meget den enkelte lærer skal undervise (det skønner lederen på stedet nemlig langt bedre) eller tilføres ekstra ressourcer, og de alligevel ikke kan lave en aftale med KL om arbejdstiden, så viser det jo også noget om hvilken ridefogedementalitet vi står overfor: KL vil åbenbart have mere?

0   70

For 275 millioner blandede lærere - ikke for mange af de kritisk tænkende, tak!

Omtrent sådan kan det virke, hvis regeringen forestiller sig at det ‘flotte forlig’ om at tildele 275 millioner kroner til at ansætte flere lærere i folkeskolen, skal kædes sammen med at få lærerne til at acceptere den aftale om arbejdstiden der måtte være på vej? For hvordan er det nu lige det er gået med arbejdstiden, siden Socialdemokratiet, SF og Radikale stod i spidsen for et korstog mod lærerstanden i 2013?

0   37

Feriepenge eller konfliktstøtte?

Et af argumenterne for at undgå konflikt, er at medlemmerne ikke har råd til at være på konfliktlån eller lyst til at gældsætte sig. Men nu hvor det er vedtaget at udbetale 3 ugers feriepenge i oktober, giver regeringen jo lærerne en direkte konfliktstøtte. Nærmest samtidig valgte forhandlingsfællesskabet at fasthold at OK21 gennemføres. Det giver en helt unik løftestang til lærerne. Stem NEJ til periodeforhandlingernes resurceneutarale, administrationssvage og knæfaldende L409-ligth-forslag når det kommer forhastet i august. Gem feriepengene til foråret, og fasthold at DENNE gang skal arbejdstidsaftalen for lærerne indeholde tal og standarder, ikke skåltaleformuleringer.