Thomas Andersson

Profilbillede af Thomas Andersson

Lærer

0   20

Stem NEJ til en uklar aftale

Det mente vi man skulle, da 'uldne' A20 blev hastet igennem, og dét mener vi fortsat at man skal nu hvor 'vedligeholdelsesoverenskomsten' skal vurderes. For det er nemlig uklart, hvor meget en offentligt ansat stiger i løn - lønstigningens værdi afhænger jo af, hvor meget du i forvejen tjente! Og dermed er det eneste denne overenskomst vedligeholder at afstanden mellem rig og fattig bliver større.

0   29

På bagkant af afstemningen om A20

Nu har der været tid til at fordøje. Så kan man jo gøre sig tanker om hvor det stiller mig selv, mine kollegaer og os som faggruppe? Personligt vil jeg overlade debatten i en periode til dem der skal bære faklen videre med knæfaldet for overgrebsmændene i KL. God arbejdslyst til dem - jeg er pessimist på deres vegne.

0   52

Tanker om et ja

Så kom endelig dagen. Afstemningen er ovre. De udvalgte stemmeberettigede lærere har talt. I forhold til 2018, har der været en bevægelse mod et NEJ. Fra 25% til 32,8%. Det er et klart signal om at syltekrukker og hjørnespark ikke vil blive ved med at holde lærerne hen.

0   71

Måske er det her godt set af vores forhandlere?

KL har stemt for aftalen. Har holdt pressemøde i DGI-byen, hvor Ziegler og Bundsgaard dårligt kunne være i sig selv af begejstring over hvor meget mere frugtbart det vil være at samarbejde, fremfor kun at bestemme. KL har, gennem Michael Ziegler forklaret at lærerne har meget bedre muligheder for at lykkes med deres arbejde, hvis man inviterer dem ind i skolernes prioriteringer og medtager deres input og tillægger det stor betydning. Det er også kommet ud af Michael Zieglers mund, at denne her aftale langt bedre end L409 vil give lærerne ro til deres forberedelse og dermed mindre stress og mistrivsel. I fredags vedtog KL at stemme for aftalen. Kan KL gå baglæns på det?

16   100

Skal aben bo hos læreren under pandemien?

Blev jeg lige forbryder mens jeg sov? I mandags, d. 24. august udsendte domptøren af uskønne elefanter, undervisningsminister PRT, en bekendtgørelse, som pålægger skolerne ansvaret for at elever der hjemsendes i forbindelse med COVID-19 skal hjemmeundervises. Det gælder om de er hjemsendt med mistanke, symptomer, for at testes eller er testet positive. Og det gøres nu lige til din forpligtelse. Vidste du det? Har vores arbejdsgivere fortalt os det? Har vores fagforening reageret på det? Næh, de er på virtuel turné for at overbevise dig om at det vil være bedre for dig at stemme JA til en aftale der netop gør disse 'fleksible' løsninger mulige med din accept.

20   131

Slutdokument fra Stem-NEJ til uklare aftaler

Den aftale, som vi nu skal stemme om, sikrer på ingen måde et bedre arbejdsliv for os lærere. Vi mener slet ikke, man bør kalde det en arbejdstidsaftale, da den ikke rummer fastsatte normer eller værn, der kan støttes ret på. Den røde tråd gennem hele aftalen er, at lærere, TR og lærerkredsen skal høres, men det er ledelsen der har udspilsretten og beslutningsretten. Samtidig vil vi fremover være medansvarlige for, at kommunernes skiftende målsætninger realiseres uagtet at ressourcerne ikke følger med til folkeskolerne.

7   87

Muligvis er problemet ikke kun KL’s dårlige økonomi, men også DLF’s demokratiske underskud?

Når vi endnu en gang opfordres af vores forhandlingsrepræsentanter til at vise KL tro, håb og kærlighed, og stemme JA til en aftale som vi ikke forstår, så er den modvilje der opstår jo et direkte resultat af, at aftalens hovedelement er dialog mellem medarbejdere og ledelse. Hvis man ser på eksemplet fra ledelsen i vores fagforening, og deres dialog og samarbejde med medlemmerne, så burde det tydeligt stå klart, at opfattelsen af om man samarbejder og lytter er meget subjektiv: Bondo siger at vi har Danmarks mest demokratiske forening, og at man har god tid til at diskutere aftalen ordentligt. Medlemmer oplever at det er det præcist modsatte der foregår. Hvordan skal vi tro på at den model kan løse vores problemer, når vi ikke engang kan få en ordentlig dialog med den ledelse vi betaler? Hvordan skal vi så tro på vi får det med en ledelse der betaler os?

5   55

I job til halsen?

I Hus Til Halsen er et boligsalgsprogram på DR. Konceptet er sikkert velkendt blandt læserne, men kort fortalt er der landet over boligejere, som er havnet i en uløselig knibe, fordi de har et hus til salg, som ikke kan sælges. DR sender først én ekspert udefra, og fortæller dem at huset, som har været sat til salg under deres økonomiske smertetærskel, koster 25% for meget (og det siger de HVER gang). Herefter kommer der en anden ekspert med spændende tanker udefra, og sætter boligejerne til at smide alt deres indbo ud, male nogle andre farver og få ryddet op. Første ekspert kommer tilbage og er nu SÅ tilfreds med de forandringer der er foregået, at at prisen kan sættes 20% lavere end boligejernes smertetærskel, hvilket de så lettet accepterer, og vupti er boligen solgt. Eksperternes hårde arbejde og vigtige viden 'hjalp' de stakkels mennesker videre.

4   42

Hvem skal leve i det bagefter?

På sociale medier, og på folkeskolen.dk, har hovedstyrelsesmedlemmer, næstformanden, kredsformænd og tillidsrepræsentanter forsøgt at skabe en skræmmekampagne for at presse lærerne til at stemme JA, af frygt for konsekvenserne af et NEJ. Det er usmart, for pilen peger begge veje, og med deres fokus på vores tillidsvalgtes rolle, kommer de nemlig også selv under lup, når der skal tales for eller imod en aftale.

4   31

Hvordan forklarer man behovet for værn?

Når omgivelserne ikke forstår modviljen mod lederskøn, tillid og positiv tænkning. Når omgivelserne synes det er uforståeligt, at vi vil have nogle tal på opgaven. Når vi sagtens forstår hvorfor KL ikke vil.

2   59

Det er en skandale

Før sommerferien satte Bondo og Ziegler forhandlingerne på pause, fordi der ikke kunne opnås enighed? Bondo gik endda så langt som at proklamere at selvom man nåede et resultat, så var det ikke muligt at have en ordentlig drøftelse på kort tid.

4   143

Central aftale og loft over timetallet, tak!

Nu kan alle læse den aftale, som vi ikke måtte se FØR ferien. Og det er da til at forstå, at man ikke lige viftede den foran næsen på lærerne, når man igen-igen bad om at de så bort fra tidligere tiders dumheder og i Corona-genåbningen viste samfundssind og fleksibilitet, f.eks. ved at arbejde udenfor reglerne dikteret af landets nuværende statsminister (da hun var beskæftigelsesminister i 2013). Det er nemlig en skandale at kalde resultatet af sylte-kommissionen for et godt tilbud til lærerne om forsoning.

0   22

Central aftale og loft over timetallet, tak!

Jakob Mark fra SF sætter alle sejl ind på at ALLE kommuner skal presses til at lave en lokal aftale med deres lærere. Det skal blandt andet foregå ved en slags offentlig udskamning/smileyordning, hvor alle landets kommuner listes op efter om de har en lokalaftale, og hvad den indeholder. Det skal presse de sidste til at komme på niveau med de nederste, og de nederste til at komme på omgangshøjde med de bedste.

13   60

How low can you go?

Hvis dlf møder til en forhandling med KL, hvor de forlods har accepteret, at de væsentligste kronjuveler fra tyvegodset som KL stjal i 2013, beholdes af KL, nemlig den ubegrænsede ledelsesret, manifesteret i at der hverken skal sættes tid på opgaver, være en grænse for hvor meget den enkelte lærer skal undervise (det skønner lederen på stedet nemlig langt bedre) eller tilføres ekstra ressourcer, og de alligevel ikke kan lave en aftale med KL om arbejdstiden, så viser det jo også noget om hvilken ridefogedementalitet vi står overfor: KL vil åbenbart have mere?

0   70

For 275 millioner blandede lærere - ikke for mange af de kritisk tænkende, tak!

Omtrent sådan kan det virke, hvis regeringen forestiller sig at det ‘flotte forlig’ om at tildele 275 millioner kroner til at ansætte flere lærere i folkeskolen, skal kædes sammen med at få lærerne til at acceptere den aftale om arbejdstiden der måtte være på vej? For hvordan er det nu lige det er gået med arbejdstiden, siden Socialdemokratiet, SF og Radikale stod i spidsen for et korstog mod lærerstanden i 2013?

0   36

Feriepenge eller konfliktstøtte?

Et af argumenterne for at undgå konflikt, er at medlemmerne ikke har råd til at være på konfliktlån eller lyst til at gældsætte sig. Men nu hvor det er vedtaget at udbetale 3 ugers feriepenge i oktober, giver regeringen jo lærerne en direkte konfliktstøtte. Nærmest samtidig valgte forhandlingsfællesskabet at fasthold at OK21 gennemføres. Det giver en helt unik løftestang til lærerne. Stem NEJ til periodeforhandlingernes resurceneutarale, administrationssvage og knæfaldende L409-ligth-forslag når det kommer forhastet i august. Gem feriepengene til foråret, og fasthold at DENNE gang skal arbejdstidsaftalen for lærerne indeholde tal og standarder, ikke skåltaleformuleringer.

0   44

Central eller lokal aftale?

Kommissionsrapporten tog ikke fat ved nældens rod. Man nåede endda til den underlige konklusion, at et fast loft over timetallet ikke ville have en effekt? Hvordan de lærere der sad med i kommissionen kunne sætte deres navn ved det, er mig en gåde? De må have været under et gevaldigt pres, eller have haft ekstreme skyklapper på? Den mystiske formulering ala "vi vælger ikke at give en abefaling på det, da KL ikke vil gå med til det" afslører måske lidt af årsagen. Som en slags Salomonisk løsning væves der lidt om lokalaftalerne i stedet, fordi der er et påviseligt bedre arbejdsmiljø, der hvor man har en lokalaftale, end der hvor man ikke har. Har det taget 2 år at finde ud af?

3   59

Den 4. statsmagt er blevet skakmat

Hvis man kigger på mediebilledet i Danmark, er vagthundene tæmmet. Bevares, fra tid til anden bringer de historier om politikere som har misbrugt deres embede, enten ved at stjæle eller lyve, men det er blevet konsekvensfrit for folkevalgte at begå lovbrud eller være flossede i kanten moralsk. Der er opstået et lag af juridisk immunitet, som betyder, at selvom en borgmester kører privat i en bil der er kommunens til tjenestebrug, eller hvis en minister lyver om lovligheden af sine beslutninger, eller hvis en statsminister beder om diætpenge udbetalt selvom han er til arrangementer der inkluderer spisning, og dermed mister retten til diætpenge, så er det værste de risikerer en næse? Var det sket i almindelige fagfelter, så ville det resultere i fyringer og vanskeligheder i at få det næste job. Hvordan kan det være sundt for vores samfund og demokrati, at de som skal tage ansvaret og beslutningerne helt frit kan navigere på alle sider af rigtigt og forkert, uden det har andre konsekvenser end et samråd eller en forside, og herefter kan man så i øvrigt høste frugterne af det man tilranede sig?

2   28

Demokrati eller hva?

2013 var et forfærdeligt forløb! Det satte voldsomme ar i sjælen på ALLE lærere, og siden har konsekvenserne været omsiggribende. Mange har forladt skolen, stressede, forældede eller på flugt. Nogle har valgt at blive, enten og kæmpe eller 'vente det ud' og håbe at fornuften indfinder sig i magtens cirkler. Under alle omstændigheder, så er der ikke mange lærere som ikke følger udviklingen - heller ikke undertegnede. Jeg bilder mig ind, at jeg følger med i det hele omkring vores stjålne rettigheder i arbejdstidsaftalen. Alligevel er der én ting jeg må have misset? Jeg kan simpelthen ikke huske hvornår jeg er blevet spurgt om mine synspunkter til forhandlingsmandatet?

0   23

Glemmer du, så husker vi det ord for ord

Læs lige et par citater fra Ziegler og Bondo. Vurdér selv, om 2 år, en kommission og lærernes fleksibilitet i Coronakrisen har afspejlet sig i, at det så er blevet nemmere for dem at forstå hinanden og lave en aftale?