Hamze Sabri

Profilbillede af Hamze Sabri

Lærerstuderende - Timelønnet lærer

Lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole med engelsk, religion og samfundsfag som linjefag.

0   41

Lederudvikling starter fra barndommen

Før industrialiseringen og den efterfølgende urbanisering, levede danskerne i et traditionelt samfund. Et samfund hvis fokus var på traditioner, familie og religion. I dag er fokus dog et helt andet sted. For mens socialkarakteren i det traditionelle samfund var karakteriseret ved traditionsstyrede individer, hvis fremtid var forudbestemt, grundet de faste normer og værdier som disse internaliserer, er socialkarakteren i det senmoderne samfund omvendt karakteriseret ved gruppestyrede individer, som mangler lederevner og som derfor er utrygge, usikre og ansvarsløse. Den øgede globalisering, hvor alle har adgang til uendelig strøm af informationer, øger blot disse karaktertræk hos individer i det senmoderne samfund.

0   45

Empatiske børn i en egoistisk verden

Mennesket er grundlæggende indpodet fra fødslen med godhed og fornuft. Men denne godhed og fornuft, som vi fra naturens side bærer på, skal stimuleres, udvikles og vedligeholdes, hvorfor opdragelse og dermed pædagogik er en nødvendig forudsætning for godhed.

0   49

”At lære i barndommen er som at indgravere på en sten”

Børn er ikke selv er i besiddelse af kompetencerne til at udføre konsekvensberegninger. Det er nemlig først ved 18-20-års alderen, at frontallapperne - hvis funktion blandt andet er at konsekvensberegne handlinger - bliver modne og færdigudviklet. Af den grund er det usædvanlig vigtigt, at vi er opmærksomme på alt hvad vi udsætter børn for, da de ikke selv er i stand til at til- og fravælge de positive samt negative elementer i deres liv.

0   47

Sprog skaber virkelighed

Den kulturelle mangfoldighed har desværre til en vis grad slået fejl. I stedet har den kulturelle intolerance fået medvind, og det krystalklare eksempel på dette, er Statsminister Mette Frederiksens udtalelse om ”indvandrerdrenge”, der skaber utryghed i S-tog.

1   53

Børn er ikke altid ateister eller ikke-troende

I en verden præget af kriser og konflikter, skiller det danske samfund sig ud på en helt særlig måde. Mangfoldighed er nøgleordet. Mangfoldighed i form af omfavnelsen af den diversitet af livsanskuelser og livsfilosofier, som det danske samfund er præget af. Men er vi egentlig så mangfoldige?

3   43

Hvordan styrker vi børns kreative udvikling?

I en globaliseret og urbaniseret verden, hvor den teknologiske og sociale såvel som andre områders udvikling konstant har brug for nytænkning og upgrading, er kreativitet og innovation en essentiel del af fremtiden såvel som nutiden. Da kreativitet udelukkende er centreret omkring opnåelsen af et stadie, om end det er vidensmæssigt, erfaringsmæssigt eller andet, som ikke tidligere er blevet opnået, er det vigtigt at tage alternative metoder i brug, for at opnå det uopnåede stadie indenfor et bestemt område.

0   40

Den filosofiske samtale i børnehøjde

Effekterne af filosofisk samtale med børn er helt klart essentielle for barnets udvikling, som et autonomt og selvtænkende individ, i et samfund der er præget af en diversitet af livsanskuelser samt verdensforståelser.

1   27

Et af relationskompetencens mest basale men desværre forglemte elementer

Man glemmer desværre tit, at man som lærer/voksen selv har et ansvar for, at opfylde bestemte relationsudviklende ”kriterier” for at barnet/eleven kan være i stand til at være modtagelig for udefrakommende viden. Dermed kan det siges at konstruktionen af en god relation er en gensidig proces.

0   27

Læreruddannelsen har brug for anerkendelse

Hvordan kan man forvente af lærere at skulle danne grundlaget for de næste generationer samt udvikle og danne de næste generationer til at blive intellektuelle, rationelle og autonome individer der aktivt påvirker dette samfund og hele verden for den sags skyld, til at blive et bedre sted at leve, når en klar underkendelse af vigtigheden af deres job finder sted?