Hamze Sabri

Profilbillede af Hamze Sabri

Lærerstuderende samt lærervikar

Lærerstuderende på UCC Carlsberg med engelsk som linjefag og en enorm interesse for det pædagogiske samt filosofiske felt.

0   47

Børn er ikke altid ateister eller ikke-troende

I en verden præget af kriser og konflikter, skiller det danske samfund sig ud på en helt særlig måde. Mangfoldighed er nøgleordet. Mangfoldighed i form af omfavnelsen af den diversitet af livsanskuelser og livsfilosofier, som det danske samfund er præget af. Men er vi egentlig så mangfoldige?

3   41

Hvordan styrker vi børns kreative udvikling?

I en globaliseret og urbaniseret verden, hvor den teknologiske og sociale såvel som andre områders udvikling konstant har brug for nytænkning og upgrading, er kreativitet og innovation en essentiel del af fremtiden såvel som nutiden. Da kreativitet udelukkende er centreret omkring opnåelsen af et stadie, om end det er vidensmæssigt, erfaringsmæssigt eller andet, som ikke tidligere er blevet opnået, er det vigtigt at tage alternative metoder i brug, for at opnå det uopnåede stadie indenfor et bestemt område.

0   35

Den filosofiske samtale i børnehøjde

Effekterne af filosofisk samtale med børn er helt klart essentielle for barnets udvikling, som et autonomt og selvtænkende individ, i et samfund der er præget af en diversitet af livsanskuelser samt verdensforståelser.

1   23

Et af relationskompetencens mest basale men desværre forglemte elementer

Man glemmer desværre tit, at man som lærer/voksen selv har et ansvar for, at opfylde bestemte relationsudviklende ”kriterier” for at barnet/eleven kan være i stand til at være modtagelig for udefrakommende viden. Dermed kan det siges at konstruktionen af en god relation er en gensidig proces.

0   24

Læreruddannelsen har brug for anerkendelse

Hvordan kan man forvente af lærere at skulle danne grundlaget for de næste generationer samt udvikle og danne de næste generationer til at blive intellektuelle, rationelle og autonome individer der aktivt påvirker dette samfund og hele verden for den sags skyld, til at blive et bedre sted at leve, når en klar underkendelse af vigtigheden af deres job finder sted?