Helle Rahbek

Profilbillede af Helle Rahbek

Lærer og pædagogisk konsulent

Højgårdskolen og VIA CFU

Lærer, PLC vejleder og pædagogisk konsulent

1   10

Online bibliotekstimer

En anderledes PLC –skolebiblioteks opgave

9   35

Lad os give eleverne glæden ved litteraturarbejdet tilbage og lysten til at læse

Slå ikke læselysten ihjel med skriftlige opgaver til teksten eller boganmeldelser hver gang

0   6

Om lidt bli’r her stille

-et meget anderledes skoleår slutter

0   8

Jeg glæder mig i denne tid

-nu er det snart igen skolebibliotekstid.

0   13

Digitale undervisningsmidler i en Covid-19 tid

Husk at I også kan bruge CFU

2   14

PLCs rolle i forbindelse med læselyst

Hvad kan vi byde ind med?

0   18

Nytårsønsker for PLC

Indgangen til et nyt år giver ofte anledning til at reflektere over tingenes tilstand og fremsætte nogle ønsker for det kommende år.

0   3

Jul på PLC

Sig nærmer den søde juletid. Hvordan og hvad skal vi lave på PLC i den anledning?

0   9

Men først skal bogen læses

Det kan være svært at nå at læse de nye bøger, vi indkøber til skolebiblioteket.

0   9

Er PLC et sted?

Det Pædagogiske Læringscenter behøver vel ikke nødvendigvis være et fysisk sted på skolen? Hvordan definerer man et PLC?

0   30

Er skolebibliotekaren død?

Forsvandt den gode gamle rolle som skolebibliotekar da Bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre trådte i kraft i 2014?