Mille Frederiksen

Profilbillede af Mille Frederiksen

Studerende

Professionshøjskolen Absalon

0   7

Tid til refleksion

Et lettere forsinket indlæg; tiden er knap og hjernen har stået på standby – men netop dette har givet plads til at ræsonnere over det nu foregående og næste skoleår

0   5

Rollen som den digitale elev

Vi alle kan have svært ved at komme op om morgenen og komme i gang med dagens to-dos – også digitalt

1   15

Et samfund i krise i en digital tidsalder

Den nye isolerede og digitale (midlertidige) hverdag sætter den digitale dannelse på prøve, og vores digitale livsførelse bliver for alvor testet

0   31

Alt det vi lærte i det første praktikforløb

Tanker og forestillinger er konstant blevet vendt op og ned i ugevis – nu en evaluering

0   26

Første uge i 1. Praktik

Tankemylderet har meldt sig – hvilken slags lærer vil jeg være, og hvordan virkeliggør jeg mine tanker og hensigt?

0   16

Autentisk kommunikation i fremmedsprog

At lære et nyt sprog kan være en sjov og meningsfuld oplevelse med det virkelige livs sprogbrug og social interaktion

0   8

Hvad vil det sige at være en professionel og dygtig lærer?

Forventninger og krav fylder meget i forsøget på at skabe sig en identitet som lærer, og det kan stige én lidt til hovedet, men det er vigtigt at huske, at hver situation er unik

0   8

At have og være i rollen som elev er livsvarig

Rollen som elev er et livsvilkår; vi lærer af os selv og af hinanden livet igennem, og derudfra former vores selviscenesættelse

2   30

Derfor vil jeg være lærer

At studere til lærer er komplekst – og handler i den grad om menneskesyn, som det handler om faglighed