Katja Schertiger

Profilbillede af Katja Schertiger

UU-vejleder

UU København

Grundskolevejleder med diplomuddannelse i erhvervs- og karrierevejledning, uddannet folkeskolelærer

0   15

Hack uddannelsesdiskursen

Hvornår havde du sidst lyst til at gøre noget, du følte dig presset til? Eller noget, der lød som det næstbedste? For ikke at tale om noget, som ikke var din egen, men andres drøm? Der tales meget om skævheden i søgningen til gymnasier og erhvervsuddannelser og om, hvordan vi kan få flere unge på erhvervsuddannelserne. Det er et fælles ansvar at tale ligeværdigt om alle uddannelsesveje efter grundskolen. Vi er nødt til at give måden, vi taler om uddannelse på et gedigent eftersyn, så unge kan begynde at vælge uddannelsesvej af lyst og ikke af nød.