stine nedelkovski

Profilbillede af stine nedelkovski

UU-vejleder

UU KBH

Stine Nedelkovski er uddannet folkeskolelærer og UU vejleder siden 2007. Vejleder i 10. klasse på kommunale skoler og erhvervsskoler, og er projektleder for UU Københavns rollemodelkorps. Diplomuddannelse i erhvervs- og karrierevejledning.

1   9

Fake it till you make it…

For nogle elever er drømmen om at komme ind på en gymnasial uddannelse så brændende, at skolelivet i 10. klasse kommer til at handle mere om at fremvise en perfekt overflade som skoleelev, end om at undersøge, overveje, tvivle og lære.