Gitte Brun

Profilbillede af Gitte Brun

UU vejleder

UU København

Gitte Brun er uddannet folkeskolelærer, og UU vejleder siden 2004. Er vejleder på folkeskoler, privatskoler og på private dagbehandlingsskoler. Master i vejledning. Anmelder af vejledningsrelevante udgivelser på folkeskolen.dk

0   7

Efter(skole)tanker

Strøtanker om dannelse, mangfoldighed og "spild af tid" på efterskoler og 10. klasser...

0   10

Alle unge skal udfordres på uddannelsesvalget - hvis de vælger gymnasiet..

Hos UU- vejledere ligger det efterhånden på rygraden, at vi stiller spørgsmål til det uddannelsesvalg de fleste unge tager: Gymnasiet. Måske glemmer vi, i vores iver efter at få unge ind på erhvervsskolerne, at udfordre den anden vej rundt?