Sabrina Jørgensen

Profilbillede af Sabrina Jørgensen

Lærerstuderende

Københavns Professionshøjskole

0   2

Unge skoleelevers behov for selvaktualisering er med til, at de mister deres menneskelige individuelle værdighed

Vi lever i en tid, hvor en del unge skoleelever ikke længere kan skelne og vælge imellem behov for selvaktualisering og individuelle behov. Hvor en del skoleelever ikke længere kan mærke efter helt nede i maven. De acceptere og lever et liv med et højt ydre uddannelsespres og tårnhøje krav og forventninger fra omgivelserne, som i børnehøjde kan sammenlignes med ren overlevelse og umenneskelige betingelser, der kan ende ud i ensomhed, destruktiv selvicenesættelse og tegne et billede af mangel og indsigt i individuel værdighed.

0   11

Stress i skolen dræber viljen og lysten til innovativ læring- og undervisning

Det er forholdsvist nemt at undervise i, hvad kreativitet, innovation og entreprenørskab er, men det er åbenbart langt sværere at skabe læringsmiljøer, der er kreative, innovative - og entreprenante, og hvor man lærer gennem deltagelse, læste jeg i "Communities of Practice. Learning. Meaning and Identity" på dansk "Situeret læring og andre tekster" af Lave J. og Wegner. E.

0   2

Moderne livsfilosofi og psykologi i kristendomskundskab underbygger fællesskabsorienterede læreprocesser

I det religionspædagogiske tidsskrift gives der en høj fagfaglighed og tematikkerne bliver taget alvorligt. Den garvede lærer eller nye lærer vil opleve at tage et skridt ind i den akademiske verden, hvor selve formen og indholdet bærer præg af høj faglighed og dybde - det kan i hvert fald synes sådan for den nyuddannede, at teori vægtes en tand højere end praksis - samtidig kan du ikke helt gå uden om tidsskriftet i religionsundervisningen, da det ville være som at gå efter lavest fællesnævner! Det kræver en kompetent faglig kapacitet, at mestre faget i grundskolen, i den ene ugentlig time....

0   5

Forældreinddragelse er nøglen til børns skolesucces

I den uddannelsespolitiske debat er forældresamarbejdet nøglen til børns skolesucces. Skoler har forventninger til, hvordan forældre bør agerer som skoleforældre. Men hvad gør man, når skolens forventninger og politik til skole-hjem samarbejdet ikke stemmer overens med skoleforældrenes forventninger til, hvordan forældre bør agerer som skoleforældre?