Anne Hammer

Profilbillede af Anne Hammer

Lærer

0   33

De nationale tests er i bedste fald spild af tid

Vi ved, at de nationale tests er ubrugelige som pædagogisk værktøj, de er fejlbehæftede, og de er usikre, når de skal sige noget om enkelte elevers faglige niveau. Derfor kan det undre, at landets skolebørn endnu engang skal gennemføre de uanvendelige tests, som i bedste fald er spild af tid, og i værste fald øger mistrivslen blandt vores børn og unge.

2   48

Lad os gøre folkeskolen så god, som den kan blive

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Hvad med at vi også gør folkeskolen så god, som den kan blive?

3   112

Folkeskolen skal holde på de dygtigste lærere

Endnu en dygtig kollega har valgt at tage afsked med folkeskolen, fordi hun har fået job på en friskole. Vi bliver nødt til at se på, hvordan folkeskolen bliver en attraktiv arbejdsplads for alle lærere.

0   32

Skyl den understøttende undervisning ud med badevandet

De store regnemaskiner er kommet frem til, at hvis vi skrotter den understøttende undervisning, betyder det, at der bliver frigivet 3800 årsværk. Det allervigtigste ved den øvelse er, at de ikke på mystisk vis forsvinder fra folkeskolen. Ressourcerne skal blive, og de skal bruges der, hvor det giver allermest mening på den enkelte skole.

1   65

Det er ikke iPadens skyld

Undervisningsministeren vil have færre skærme i undervisningen. Men skærmene er ikke det reelle problem, det er lærernes manglende tid til forberedelse til gengæld.

0   6

Penge gør det ikke alene

Folkeskolen får med den nye finanslov tilført flere penge, og det er hårdt tiltrængt, men der er i høj grad også brug for, at man lytter til lærerne og stoler på deres professionelle dømmekraft.