Thomas Munch

Profilbillede af Thomas Munch

Selvstændig konsulent

Place to Play

Cand. Scient i Idræt med specialisering i børns leg på legepladser og ejer af Place to Play. Place to Play hjælper daginstitutioner og skoler med at skabe legepladser, der giver børn fantastiske legeoplevelser samt styrker deres fysiske, mentale, sociale og kognitive udvikling.

0   3

Drop de abstrakte bevægelsespolitikker og kom ned i børnehøjde

Det er efterhånden ingen nyhed, at skolen danner den perfekte ramme for at skabe sunde vaner og bevægelsesglæde hos børn og unge. Men hvordan udnytter vi dette kæmpe potentiale? Og hvad kan skolerne gøre her og nu for at øge børnenes bevægelsesglæde i frikvartererne?