Malene Larsen

Profilbillede af Malene Larsen

DSA-lærer og vejleder. PD i Interkulturel pædagogik.

Sofiendalskolen, Aalborg

Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe interkulturelle læringsfællesskaber, hvor alle børn og forældre får lige deltagelsesmuligheder og hvor kulturel mangfoldighed er en naturlighed i planlægning af hverdagens praksis.

0   5

Co-teaching er blevet min nye yndlingskollega

Har du, i din klasse, en eller flere elever med behov for sproglig støtte og stilladsering? I mange klasser sidder der flersprogede børn, som er udfordret sprogligt. Det kan som almen lærer føles befriende og som en stor hjælp, når DSA-læreren tager eleverne med ud af klassen og “fikser problemet”.

0   18

Passer du ned i kassen?

Jeg vil gerne tegne et billede af, hvem jeg er. Jeg er en kvinde på 37 år. Jeg er mor, kæreste, lærer, veninde og kollega. Jeg elsker mit arbejde, hvor jeg underviser og vejleder i dansk som andetsprog. Jeg er vild med mennesker, bøger, rejser og chokolade. Jeg spiller badminton på et niveau under begynder og jeg elsker at synge - helst uden publikum.

0   20

Gør forældregruppen til aktive medspillere i modtagelsen af nyankomne

Forskning viser, at når forældrene engagerer sig i deres børns skoleliv, så forbedres børnenes muligheder for at klare sig godt i skolen. Hvis flersprogede forældre skal engagere sig, er det en forudsætning, at de oplever at være en del af fællesskabet.

1   6

Hvordan skaber vi gensidig tillid i samarbejdet med etniske minoritetsforældre?

Oplever du også flersprogede forældre, som melder sig ud af klassefællesskabet. “De kommer ikke til møderne, de er ikke interesseret deres børns skoleliv, de vil ikke deltage….” Er eksempler på kommentarer, jeg ofte hører fra skolens medarbejdere.