Malene Larsen

Profilbillede af Malene Larsen

DSA-lærer og vejleder. PD i Interkulturel pædagogik.

Sofiendalskolen, Aalborg

Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe interkulturelle læringsfællesskaber, hvor alle børn og forældre får lige deltagelsesmuligheder og hvor kulturel mangfoldighed er en naturlighed i planlægning af hverdagens praksis.

0   4

Får dine elever den taletid, de fortjener?

Er du, som mange andre lærere, den type, som lige forklarer tingene en ekstra gang for at være helt sikker på, at opgaven er forstået? Kender du svaret på dine spørgsmål, inden du stiller dem? Og er din undervisning tilrettelagt med et klart sigte mod mål? Så er du måske, udover at være en dygtig og engageret lærer, også en af mange, som ikke får givet eleverne den taletid, som de fortjener for at blive dygtige sprogbrugere.

0   6

Familieopgaver - forældreinddragelse, hvor alle kan være på samme hold

Vil du gerne, at forældrene i din klassen får indblik i skoledagens praksis og bidrager til børnenes motivation og læring? - Og oplever du, at det altid er den samme gruppe af forældre, som bakker op og støtter deres børn i forhold til lektier og andre skolerelaterede opgaver? Familieopgaver kan være en vej til forældreinddragelse, hvor ALLE forældre får en følelse af at kunne bidrage og være ressource for deres børns læring?

0   7

Co-teaching er blevet min nye yndlingskollega

Har du, i din klasse, en eller flere elever med behov for sproglig støtte og stilladsering? I mange klasser sidder der flersprogede børn, som er udfordret sprogligt. Det kan som almen lærer føles befriende og som en stor hjælp, når DSA-læreren tager eleverne med ud af klassen og “fikser problemet”.

0   18

Passer du ned i kassen?

Jeg vil gerne tegne et billede af, hvem jeg er. Jeg er en kvinde på 37 år. Jeg er mor, kæreste, lærer, veninde og kollega. Jeg elsker mit arbejde, hvor jeg underviser og vejleder i dansk som andetsprog. Jeg er vild med mennesker, bøger, rejser og chokolade. Jeg spiller badminton på et niveau under begynder og jeg elsker at synge - helst uden publikum.

0   20

Gør forældregruppen til aktive medspillere i modtagelsen af nyankomne

Forskning viser, at når forældrene engagerer sig i deres børns skoleliv, så forbedres børnenes muligheder for at klare sig godt i skolen. Hvis flersprogede forældre skal engagere sig, er det en forudsætning, at de oplever at være en del af fællesskabet.

1   6

Hvordan skaber vi gensidig tillid i samarbejdet med etniske minoritetsforældre?

Oplever du også flersprogede forældre, som melder sig ud af klassefællesskabet. “De kommer ikke til møderne, de er ikke interesseret deres børns skoleliv, de vil ikke deltage….” Er eksempler på kommentarer, jeg ofte hører fra skolens medarbejdere.