Lars Breum Christiansen

Profilbillede af Lars Breum Christiansen

Lektor

Syddansk Universitet

0   8

Kan man bruge bevægelse i sprogundervisningen med de ældre elever?

Hvordan bliver bevægelse brugt i folkeskolens sprogundervisning med de ældre elever, og hvad skal der til for at det lykkes? Det var, hvad kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet, Anne Høgh Grønhøj skulle svare på i sit netop gennemførte speciale (Grønhøj, 2020). Specialet er dermed højaktuelt for den igangværende diskussion om bevægelsens vilkår i folkeskolen.

0   7

6:6 Aktivitetshjulet+ giver overblik over tilpasningsmuligheder

Tilpasninger af læringsmiljøet og aktiviteterne i idrætsundervisningen er helt centralt for at opnå deltagelse og læring for alle elever. Aktivitetshjulet+ giver overblik over tilpasningsmuligheder og konkrete forslag til, hvordan idrætsundervisningen bliver mere inkluderende for elever med handicap.

0   6

5:6 Kreativ tilgang til idrætsfagets indholdsområder

I inkluderende idrætsundervisning er der brug for at tænke kreativt omkring indhold og form, og ikke kopiere idrætsforeningernes træningsmetoder og traditionelle discipliner. Der findes mange inkluderende spil, lege og aktiviteter, hvor læringspotentialet er stort og muligheden for fuld deltagelse for alle elever er større.

0   4

4:6 Leger lige børn bedst?

I idrætsundervisningen er der ikke én form for organisering i grupper, der i udgangspunktet er mere inkluderende end andre. I nogle tilfælde leger lige børn leger bedst, mens det i andre tilfælde giver bedst mening for elevernes læring at være i grupper med blandede forudsætninger.

0   6

3:6 Fritagelse for idræt er et levn fra fortiden

Elever med handicap skal have gode oplevelser med idræt i fællesskab med deres klassekammerater. De skal ikke overbeskyttes eller have unødvendige særregler. Det tredje trin mod inklusion i idrætsundervisningen handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger.

0   7

2:6 Skal idrætsundervisningen tilpasses eleverne, eller skal eleverne tilpasse sig undervisningen?

Andet trin til inklusion i idrætsundervisningen tager fat på planlægningen af undervisningens indhold. Idrætsfaget har sine mål og indholdsområder, men der er brug for at starte med elevernes læringsforudsætninger i planlægningen.

0   21

1:6 Alle skal lære noget i idræt - uanset forudsætninger og handicap

Første trin til inklusion i idrætsundervisningen tager fat på den grundlæggende indstilling til idrætsfaget. Fysisk deltagelse er naturligvis kernen i idrætsundervisningen, men andre deltagelsesformer bør indtænkes i højere grad.