Janne Riise Hansen

Profilbillede af Janne Riise Hansen

Lærer

Frejaskolen og KLFs bestyrelse

0   12

Sæt alle skolerne fri.

Statsministeren kaldte det ”en vild ide”, da hun ved folketingets åbning i oktober fortalte om regeringens ide om at sætte folkeskolerne i Holbæk og Esbjerg kommune fri fra statslige og kommunale bindinger. Regeringen har en forventning om, at der vil findes klogere veje i opgaveløsningen, end der er nu.

0   12

Inklusion: De gode løsninger koster penge.

Flere elever henvises til specialskolerne, og inklusionsopgaven er fortsat en alt for stor mundfuld for folkeskolen. Christiansborg bliver nødt til at vende fokus og investere massivt i flere lærere, mere uddannelse, kortere skoledage og tolærerordninger.

0   12

Gravid under Covid-19

Hvis du er gravid under Covid-19 vurderer sundhedsstyrelsen, at du er i ”risiko-gruppen”. Der skal derfor tages særligt hensyn til dig. På daginstitutionsområdet har du mulighed for at gå på barsel med fuld løn fra uge 28. Hvorfor gælder dette ikke hvis du er fysisk på arbejde på en skole?

2   5

Janne Riise Hansen, Københavns Lærerforening, kreds 011

Når lærerne får indflydelse, får vi den bedste folkeskole

0   12

Investér permanent i folkeskolen og ikke kun igennem hjælpepakker.

Hvis vores politikerer mener alvorligt, at landets skoler har brug for en økonomisk investering, så bør de indse, at behovet ikke kun er der p.g.a. en global pandemi, men også p.g.a. mange års besparelser på området.

0   13

Stem på Kjell Nilsson til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening.

Bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lærerforening Thomas Roy Larsen og Janne Riise Hansen anbefaler, at man stemmer på Kjell Nilsson ved valget til hovedstyrelsen.