Malene Rungvald Christensen

Profilbillede af Malene Rungvald Christensen

Leder af Ungdomsbyen

Ungdomsbyen

0   3

En fremtid uden frygt kræver uddannelse i bæredygtighed

I 2015 vedtog FN 17 ambitiøse og globale verdensmål for en bæredygtig fremtid. UNICEF beretter om unge i frygt og lærere, der ikke lytter på dem. For at målene kan blive indfriet, kræver det en markant forandring i den måde, hvorpå vi vejleder de unge i deres uddannelsesvalg. I Ungdomsbyen mener vi, at erhvervsuddannelserne er en væsentlig del af løsningen. Eleverne er motiverede. Men er lærerne klædt på?

1   4

Elevens læring eller det sikre valg overfor en uvis fremtid?

Hvad gør vi, når mere end hver femte dreng i Danmark ikke får en ungdomsuddannelse, og 70.000 unge fra en ungdomsårgang ikke har et arbejde eller en uddannelse op til det fyldte 30. år? Og forholdsvist mange elever falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse?