Jan Larsen

Profilbillede af Jan Larsen

Lærer

Mit mål er (udover basal lærergerning) at få udbredt en moderne praksis, i hvilket man inddrager årsagerne i skole-miljøet & -praksis - til mistrivsel-mobning-etc. .-. Mit fokusområde er at få flyttet udsatte børn & deres forældre væk fra at være "årsag til" & "bærende på" problemerne, og over til at være velfungerende ressourcer, der er en del af gruppe/klasse-dynamikkerne. .-. Mine midler i hverdagen er Empowerment og Medinddragelse. Jeg benytter psykologi-viden & -erfaring, børnepædagog-erfaring og endelig min lærer-erfaring.

0   0

Eksklusions- og Udstødelses-arbejde

hvad kan ligestilles med ekskludering og udstødelse? Hvornår bliver noget til et tabu? (som vi undgår, som var det noget brunt, vi skyllede ud i toilettet) Og, hvem kan i så fald hjælpe? ... hvis der altså er "en sag / fænomenerne tages seriøst"? endelig: Hvor ligger problemet - eller hvor "placerer" vi problemet?

0   1

Vores definitionsmagt (hvor meget længere kan/vil vi gå?)

hvis vi vil have en "folkeskole for alle", hvad gør vi så for det mindretal, som vi står med - det være sig enkelt-børn, enkelt-familier, enkelt-ansatte, eksklusion, etc ... Og, kan vi lære af paralleller - såsom at "tingene må italesættes og tages alvorligt" og at vi må tro på det/dem, før forandring til det ønskelige kan ske?

0   1

Kan vi lære noget af Covid19 ?

om os selv, vores kultur - se den "udefra"? Kan vi reflektere .... lære at "tæmme os selv - noget som filosofisk betragtes som sværere end at tæmme 10 vilde heste" ... "Ka' vi bli'e klogere"?

0   1

Efterskole

hvis du allerede nu, har oplevet institutioner med lærere/pædagoger, som "ikke har kunnet rumme dit barn" ... så læs videre ...

3   2

Folkeskolen.dk - Kvalitet, Kvantitet, etc.

Kan man med kvalitet og autencitet i fokus, skrive 1 blog-indlæg hver uge? Jeg fravalgte at blive "blogger", på tilbuddet fra folkeskolen.dk. Det er nu 1½ år siden... Og nu, kom det til mig (inspireret af bl.a. Wedel's artikel "https://www.folkeskolen.dk/632938/maal-i-skolen") - det her med "indefra" kontra "udefra". Og, er det mon relevant ift. skolelærere, skoleinstitutioner og andre ansatte indenfor skolevæsenet - indefra vs. udefra ... (ift hvem der definerer hvad en opgave skal omhandle og opbygningen af opgaven - altså "kan man udefra-bestemt komme op med noget autentisk" - værende en indholds-bestemt artikel eller læring i skolen?).

1   2

Handlekraft & Egen-Ansvar - lært i Folkeskolen ...

hvordan ser det ud, med vores tillærte ansvar og evne til at "løse problemstillinger" og "tænke selvstændigt" i DK? --- Har VI LÆRT DET i/af f.eks. skolen?

0   1

Obligatorisk Til-Fra Skole - Rejse-Forhold

Nogle ting hænger kausalt sammen - som "perler på en snor". F.eks. konsekvenserne for alle, når et barn ikke er undervisningsparat i en skoletime. Transport til-fra obligatorisk skole ligeså ... uden "transport til-fra" er der tale om ulovligt fravær. Hvordan er transport-rettighederne så, for de elever, der ekskluderet fra deres distriktsskole, går på en anden skole (f.eks. 10-15km væk fra bopælen). De og deres familier betaler selv denne "selvvalgte" transport ... men, hvordan behandles de af f.eks. Rejsekort.dk?

0   2

ComputerSpil er da sunde for børn ... de udvikler hjernen, fremmer empatien, styrker kroppen, fremmer rummelige sociale kompetencer, og er moderne!

kilder: - https://www.folkeskolen.dk/39101/computervold-flytter-boerns-graenser. - https://slyngebarn.dk/forum/showthread.php?t=237731. - https://newsbreak.dk/hvad-er-counter-strike/.

0   1

Alternativ til "Klage-Instanser" - "Anonyme & Uafhængige Borger-Fora"

Hvad Trustpilot idag er ift. produkt-køb - kan måske overføres til bl.a. Skole-Forældre "samarbejdet". Bl.a. kan Klageinstanser måske skiftes ud med "Trustpilot-analoge" anonyme borger-borger-skole-personale "fora".

1   6

Mobning - Registrering, Virkemidler

Jeg vil gerne bede om andres meninger - ift. et "smiley-agtigt" register hvori forældre kan chekke, inden valg af skole eller inden skoleskift, hvordan den udsete skole håndterer mobning og lignende - f.eks. med handleplaner og udbyttet af disse. F.eks. at man kan se, hvor mange gange skolen har anerkendt mobning og har lavet & gennemført handleplaner for at komme mobningen til livs. Og, gerne også en skala-vurdering fra de berørte elever - af hvorvidt indsatsen har virket. Hvilke andre parametre, der kan inddrages, søger jeg også input vedr. Min tanke er (med jeres tilladelse) at det kan ende med at vi kan videregive vores input/forslag til DCUM (som har kontakt til beslutningstagerne).

1   10

Stress og mistrivsel i heldagsskolen

Eksempler på årsager, konsekvenser og løsninger