Jan Larsen

Profilbillede af Jan Larsen

Pædagog

Mit fokus er understøttelse af socio-emotionel sundhed, tilhørsforhold og trivsel - hos børn

0   1

Alternativ til "Klage-Instanser" - "Anonyme & Uafhængige Borger-Fora"

Hvad Trustpilot idag er ift. produkt-køb - kan måske overføres til bl.a. Skole-Forældre "samarbejdet". Bl.a. kan Klageinstanser måske skiftes ud med "Trustpilot-analoge" anonyme borger-borger-skole-personale "fora".

1   6

Mobning - Registrering, Virkemidler

Jeg vil gerne bede om andres meninger - ift. et "smiley-agtigt" register hvori forældre kan chekke, inden valg af skole eller inden skoleskift, hvordan den udsete skole håndterer mobning og lignende - f.eks. med handleplaner og udbyttet af disse. F.eks. at man kan se, hvor mange gange skolen har anerkendt mobning og har lavet & gennemført handleplaner for at komme mobningen til livs. Og, gerne også en skala-vurdering fra de berørte elever - af hvorvidt indsatsen har virket. Hvilke andre parametre, der kan inddrages, søger jeg også input vedr. Min tanke er (med jeres tilladelse) at det kan ende med at vi kan videregive vores input/forslag til DCUM (som har kontakt til beslutningstagerne).

1   10

Stress og mistrivsel i heldagsskolen

Eksempler på årsager, konsekvenser og løsninger