Elisa Nadire Caeli

Profilbillede af Elisa Nadire Caeli

Ph.d.-stipendiat

DPU, Aarhus Universitet / Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

www.caeli.dk @elisanadire

0   2

Projektarbejde og anvendelsesorienteret undervisning i teknologiforståelse

Dette indlæg er tænkt som et fagdidaktisk bidrag til arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolen med sigte på, at datalogiske kompetencer udvikles i anvendelsesorienterede kontekster og ikke som enkeltelementer eller isoleret viden, løsrevet fra brug. Indlægget er skrevet med udgangspunkt i Peter Naurs tekst ”Project Activity in Computer Science Education” (1970).

6   11

Computational thinking, datalogisk tænkning, computationel tankegang, computational tankegang, computationel tænkning og computational tænkning – en midtvejsevaluering af begrebsbrug

Denne lille midtvejsevaluering belyser nogle problematikker ved et af de centrale kompetenceområder for forsøgsfaget teknologiforståelse.

3   13

Programmeret eller menneskelig undervisning – hvad synes eleverne?

Helt siden 1970’erne har man gjort sig erfaringer med det, man dengang kaldte datamatstøttet undervisning, hvor færdighedsorienterede computerprogrammer agerede lærere og gav ”feedback” i form af eksempelvis ros eller point for rigtige svar. Men computeren kunne ikke erstatte læreren, fandt man ud af – samspillet mellem mennesker manglede. Alligevel eksisterer denne uheldige form for undervisning fortsat i dag – og både dengang og i dag havde eleverne tydelige meninger omkring den.

0   8

Katherine Johnson – en kvindelig datalogipioner

Alt for længe har vi kæmpet med kulturelt skabte forestillinger om, at programmering og softwareudvikling er ”mandefag”. Også i skolen. Katherine Johnsons og andre kvindelige datalogipionerers historier kan hjælpe os med at punktere sådanne myter.

1   16

Adaptive læringsteknologier i folkeskolen er uambitiøst

Dette blogindlæg er et svar til et debatindlæg bragt på folkeskolen.dk den 27. november 2018 af Ulrik Juul Christensen (adm. direktør og læge).

4   30

Det er spild af børnenes dyrebare tid at øve staveord – computer eller ej

Dette indlæg er en kommentar til interviewartiklen "Han vil frigøre lærernes tid til den avancerede undervisning", bragt på folkeskolen.dk den 9. november 2018. I interviewet fortæller Ulrik Juul Christensen, direktør for Area9 Lyceum, om virksomhedens ønsker om at optimere børns indlæring gennem adaptiv teknologi.

2   8

Investér i mennesker før maskiner

Skal vi have et nyt teknologirum ind i skolen med plads til 3D-printer, virtual reality osv., nu hvor et nyt teknologifag er på vej til skolen? Det diskuterede jeg i går på Nohrcons konference om fremtidens skole og læringsrum.

14   12

Børn skal udvikle forståelse for data og algoritmer

I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Undervisningsministeriet gennemført en undersøgelse af kendskab til blandt andet dataadfærd og it-sikkerhed blandt børn og unge (12-25 år), lærere og forældre. Som forsker i børns udvikling af datalogisk tænkning har jeg med særlig interesse læst de dele af analyserapporten, der omhandler grundskoleelevers forståelse for dataprocesser og algoritmer, og både gode og dårlige nyheder springer i mine øjne.