Sussie Johansen

Profilbillede af Sussie Johansen

UU vejleder

UU Kbh

TR og UU-vejleder i 10 kl. Er mine funktioner til daglig i UU København.

0   13

DLF har fået ny formand - og det er alles formand.

Ny formand med et lidt anderledes fokus på de såkaldt "mindre medlemsgrupper".

0   11

UU-vejledning i en tid med pandemi.

Hvordan foregår UU-vejledningen i en tid, hvor alle er beordret til at arbejde hjemmefra?

2   6

Uddannelsesudspil fra KL

Hvad skal der til for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse? Et stort spørgsmål, der er forsøgt svaret på flere forskellige måder - senest med KLs udspil “ ungdomsuddannelser - nye veje til en sammenhængende struktur”.

1   20

Parathedsvurdering - en fokuseret indsats eller hvordan?

De seneste 5 år har UU-vejledeningen "fokuseret" på de ikke-parate elever - hvis regering med støttepartier gerne vil gøre dette bedre har jeg et forslag!

0   16

UU-vejledning i en opbrudstid

Med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse bliver vejledning af elever i grundskolen og unge ml. 15-17 år omstruktureret i mange kommuner, og det betyder at vi som UU-vejledere skal stå fast på vores faglighed og professionalisme.