Konni Nørlem

Profilbillede af Konni Nørlem

Folkeskolelærer

Auning

4   93

Normalisering af lærernes arbejdstid - hvad vil det sige?

Vi må tilbage-erobre normaliserings-begrebet, vise frem hvad lærerjobbet består af og holde fast i at kræve det, der i årevis har været NORMALE standarder inden for lærerfaget - nemlig et loft over det ugentlige antal lektioner og en sikring af tilstrækkelig egen tid og teamtid til forberedelse af undervisningen.

9   41

Udsæt forhandlingerne om en arbejdstidsaftale!

Corona-epidemien er over os, og vi befinder os i en undtagelsestilstand, - en krisesituation, som gør os usikre, bringer os i defensiven og gør os tilbøjelige til at stikke piben ind og makke ret. Vi har i 7 år ventet på at få en ordentlig arbejdstidsaftale. Om vi skal vente nogle måneder eller et år ekstra, betyder ikke noget - det drejer sig om OK 21, så vi har faktisk god tid!.

23   174

DLF skal turde at være en fagforening

Det ret indlysende, at DLFs strategi er slået fejl, vi får ikke forbedret vores vilkår gennem mere flinkeskole og underdanig dialog med KL. DLF må sadle om og turde træde i karakter som en fagforening, der gennemfører en demokratisk proces, hvor det sikres at medlemmernes ønsker og krav til en ny overenskomst indsamles og tages alvorligt. En fagforening skal stille tydelige krav til en ny overenskomst og turde stå fast på sine krav, for ellers har modparten jo vundet på forhånd.

0   10

Hvorfor var LO-enegang tæskedumt?

FOA har lige udgivet ”Historien om OK 18". Desværre fylder lærernes krav om en arbejds-tidsaftale forsvindende lidt i denne fortælling. Det er nødt til at give DLF og ikke mindst os menige lærere anledning til reflektere over, hvordan vi kommer i offensiven og får tilkæmpet os nogle ordentlige arbejdsvilkår.

41   101

En undersøgelses-kommission - vil den bringe os tættere på arbejdstids-aftale?

En problematisering af at DLF tilsyneladende ikke lærer af sine erfaringer og ikke tager konsekvensen af, at der er nogle fundamentalt modsatrettede interesser mellem KL som arbejdsgiver underlagt de konkurrencestats-politiske vinde og vores interesser som lærere og lønmodtagere, der har brug for tid til at forberede og efterbearbejde vores undervisning, så vi kan holde fri, når vi kommer hjem.