Konni Nørlem

Profilbillede af Konni Nørlem

Folkeskolelærer

Auning

0   4

Sygeplejerskernes kamp er også vores kamp!

Inspireret af og i sympati med sygeplejerskernes fortsatte kamp for bedre løn og arbejdsforhold - på tværs af fag - samme sag!

16   22

Nej til pigeløn – ja til ligeløn!

Under dette rammende slogan er sygeplejerskernes strejke nu gået ind i sin 4. uge, og med få undtagelser ser det ud til, at de andre store offentlige fagforeninger har tænkt sig at lade sygeplejerskerne i stikken.

1   48

Ja tak til reelt demokrati!

Som hele den forcerede og topstyrede proces omkring urafstemnningen om ny arbejdstidsaftale har vist, er der et kæmpe demokratisk underskud i DLF. Det løses ikke ved at oprette medlemspaneler, men ved styrke medlemsdemokratiet i DLF.

9   85

Selvransagelse tak!

I den forgangne uge har det lydt, at 2/3 af lærerne har stemt for den indgåede arbejdstidsaftale ml. KL og DLF. Kigger man tallene efter i sømmene, er det dog kun lige godt og vel halvdelen af de stemmeberettigede lærere, der har stemt ja til aftalen. Dertil kommer, at 14000 medlemmer i den erhvervsaktive alder slet ikke fik lov til at stemme.

2   75

Giv alle medlemmer stemmeret!

DLFs hovedstyrelse må hasteindkalde sig selv og omgøre sin beslutning, så alle medlemmer af DLF - af ledelsen udråbt til at være Danmarks mest demokratiske fagforening - har stemmeret ved urafstemningen om en ny arbejdstidsaftale!

0   56

Konsekvenser af et ja og muligheder i et nej

Stemmer vi ja til det indgåede forhandlingsresultat, viser vi til glæde for KL og andre arbejdsgivere, hvordan man kan indgå en "arbejdstidsaftale" uden tal, uden normer og uden værn  -  en aftale, hvor det eneste, der kan "støttes ret på", er retten til at blive hørt.

8   69

Den gennemsnitlige undervisningstid og tiden til at forberede den

Som det fremgår af billedet ligger den gennemsnitlige undervisningstid for lærere betydeligt lavere i Norge og Finland end herhjemme, og i både Sverige, Norge og Finland er de sikret en egen tid på mere en 10 timer om ugen.

3   86

Hvis vi får et nej-flertal

Stemmer vi forhandlingsresultatet ned, får vi mulighed for at indsamle medlemmernes krav til en ny arbejdstidsaftale - fra skoler og lærerkredse og lægge en ny kurs for DLF på den kommende kongres i september, som forberedelse til OK 21.

2   45

En arbejdstidsaftale uden centralt fastsatte normer er ikke noget værd!

Den arbejdstidsaftale, der lige er indgået mellem DLF og KL, efterlader den enkelte lærer og lærerne i de enkelte kommuner til, måske nok mere transparens, men ellers lokalaftaler, der vil være determineret af de lokalpolitiske styrkeforhold og den kommunale økonomi. Med andre ord, vil vi som lærere fortsat komme til at arbejde under meget forskellige arbejdsvilkår fra kommune til kommune og uden normer og værn til fagretsligt at beskytte os.

4   93

Normalisering af lærernes arbejdstid - hvad vil det sige?

Vi må tilbage-erobre normaliserings-begrebet, vise frem hvad lærerjobbet består af og holde fast i at kræve det, der i årevis har været NORMALE standarder inden for lærerfaget - nemlig et loft over det ugentlige antal lektioner og en sikring af tilstrækkelig egen tid og teamtid til forberedelse af undervisningen.

9   41

Udsæt forhandlingerne om en arbejdstidsaftale!

Corona-epidemien er over os, og vi befinder os i en undtagelsestilstand, - en krisesituation, som gør os usikre, bringer os i defensiven og gør os tilbøjelige til at stikke piben ind og makke ret. Vi har i 7 år ventet på at få en ordentlig arbejdstidsaftale. Om vi skal vente nogle måneder eller et år ekstra, betyder ikke noget - det drejer sig om OK 21, så vi har faktisk god tid!.

23   174

DLF skal turde at være en fagforening

Det ret indlysende, at DLFs strategi er slået fejl, vi får ikke forbedret vores vilkår gennem mere flinkeskole og underdanig dialog med KL. DLF må sadle om og turde træde i karakter som en fagforening, der gennemfører en demokratisk proces, hvor det sikres at medlemmernes ønsker og krav til en ny overenskomst indsamles og tages alvorligt. En fagforening skal stille tydelige krav til en ny overenskomst og turde stå fast på sine krav, for ellers har modparten jo vundet på forhånd.

0   10

Hvorfor var LO-enegang tæskedumt?

FOA har lige udgivet ”Historien om OK 18". Desværre fylder lærernes krav om en arbejds-tidsaftale forsvindende lidt i denne fortælling. Det er nødt til at give DLF og ikke mindst os menige lærere anledning til reflektere over, hvordan vi kommer i offensiven og får tilkæmpet os nogle ordentlige arbejdsvilkår.

41   101

En undersøgelses-kommission - vil den bringe os tættere på arbejdstids-aftale?

En problematisering af at DLF tilsyneladende ikke lærer af sine erfaringer og ikke tager konsekvensen af, at der er nogle fundamentalt modsatrettede interesser mellem KL som arbejdsgiver underlagt de konkurrencestats-politiske vinde og vores interesser som lærere og lønmodtagere, der har brug for tid til at forberede og efterbearbejde vores undervisning, så vi kan holde fri, når vi kommer hjem.