Andreas Ravn Skovse

Profilbillede af Andreas Ravn Skovse

Skolelærer

Tovshøjskolen, Aarhus V

Lærer i indskolingen på Ellehøjskolen i Aarhus V, en skole med 95 % tosprogede elever i almenafdelingen. Styrelsesmedlem i Århus Lærerforening, men først og fremmest lærer!

0   29

Voldsparathed - en kultur med konsekvenser

Læring sker alle steder. Også i skolegården, og også i fritiden. Desværre er der ikke altid overenstemmelse mellem de værdier vi prædiker, og børnegruppens eget værdisæt.

1   3

Pædagogisk omsorg i coronaens tid

Sundhedsstyrelsen anbefaler afstand som det vigtigste værn mod Corona-smitte. Men en skolehverdag er fyldt med episoder, hvor fysisk kontakt er et naturligt element i den pædagogiske værktøjskasse.

1   35

Kære 3.b. Det er en rigtig dårlig test.

I dag spildte jeg min tid på arbejdet. Jeg spildte også mine elevers tid. Heldigvis havde jeg forberedt mig godt på at spilde tiden, så jeg håber jeg undgik at skade elevernes selvtillid imens. I dag gennemførte jeg nationale test i min 3. klasse.

4   74

Giv de svageste børn de dårligste værktøjer

Så kom den politiske handling på den efterhånden lange saga om de nationale test endelig. Efter at eksperter har påvist, at testene er ubrugelige for lærerne og tæt på skadelige for eleverne, har man naturligvis valgt at afskaffe dem… bortset fra på de 20 % dårligst præsterende folkeskoler. Dermed tvinger man de svageste elever til at bruge det dårligste værktøj.

3   19

Hvilken farve er hudfarven?

En lille historie fra dagligdagen om integration midt i en tegnetime.

0   18

Matematik som andetsprog

Matematik formidles via sprog, forstås gennem sprog, og det kræver sproglig forståelse at løse opgaverne. Det er derfor ingen overraskelse, at dimensionen dansk som andetsprog fylder meget i matematikundervisningen af tosprogede elever.

0   18

Kommunikation til tosprogede forældre

Tosprogede elever har naturligvis tosprogede forældre. Selvom disse er ligeså forskellige som deres børn, er der alligevel nogen fællestræk, man med fordel kan tænke på, når man har kontakt med hjemmet.

0   6

Eid som skolefridag

Når langt de fleste af en skoles elever alligevel holder fri, hvorfor så ikke tage hensyn til det i planlægningen af feriedage?

0   38

Paludan i børnehøjde

Som lærer i folkeskolen skal jeg ”forberede eleverne til deltagelse (…) i et samfund med frihed og folkestyre.” Men som lærer i en 2. klasse er jeg også en væsentlig voksen i mine elevers liv, og de kommer til mig når de er bange eller har hørt noget, de ikke forstår. Så hvor står jeg, når det mine elever er bange for og ikke forstår er en dansk politiker i en folketingsvalgkamp?

0   15

Den sproglige skævhed i de nationale test

Udover de mange øvrige svagheder i de nationale tests, har de også en indbygget uretfærdighed overfor tosprogede elever.

0   7

Folkeskoleforliget set fra den ideologiske helikopter

Forliget om en justering af folkeskolereformen indeholder ikke kun praktiske ændringer, men har også et par alarmerende ideologiske tidsler gemt.

0   2

Et sted skal eleverne jo gå i skole.

Mange forældre på omegnsskolerne omkring Gellerup og Toveshøj har udvist en nervøsitet ved at acceptere ghettoskolernes tosprogede elever på deres skoler.

0   7

Hellere en unødvendig underretning end et år i fængsel?

Et års fængselsstraf til skoleledere der ikke overholder underretningspligten vil sikkert få underretningsantallet til at stige. Men er det i virkeligheden en god ide?

0   7

Ghettoplan del 3: Kan man straffe sig til godt forældresamarbejde?

Selvom enhver lærerstuderende lærer, at straf alene ikke virker overfor børn, forsøger regeringen sig nu med dette ene greb overfor forældre.

0   13

Ghettoplan del 2: Tvangslukning af skoler

Som et delelement i ghettopakken forsøger regeringen nu at løse integrationen gennem det gammelkendte værktøj 'ledelse gennem frygt'.

0   17

Ghettoudspillet set fra jordhøjde

En kommentar til regeringens ghettoudspil, direkte fra en fagperson med noget så irrelevant og ubrugeligt som praktisk, jordnær erfaring.