Ulla Hjøllund Linderoth

Profilbillede af Ulla Hjøllund Linderoth

Lektor og konsulent

Naturfagskonsulenten ApS

Jeg er uddannet biolog og har i mange år været lektor ved Læreruddannelsen Silkeborg. På AQUA Akvarium og Dyrepark fik jeg erfaring med eksterne læringsmiljøer og fungerede samtidig som naturfagskoordinator i Silkeborg Kommune. Nu er jeg selvstændig naturfagskonsulent og afholder naturfagskurser for lærere, er beskikket censor ved den fælles naturfagsprøve og underviser i perioder selv i biologi og det fællesfaglige i 7.-9. klasse. Jeg er formand for Opgavekommissionen i naturfag i Undervisningsministeriet, hvor jeg er med til at udarbejde de digitale selvrettende prøver i naturfagene. For GO Forlaget er jeg med til at skrive Xplore, og jeg er med til at udvikle Naturfagsmaraton for Naturvidenskaberne Hus. Desuden er jeg med til at skabe udstillinger og formidling i samarbejde med oplevelsesuniverset Naturkraft i Ringkøbing.

2   10

Karakterfri men ikke karakterløs

Kan fokus på karakterer være en hindring for reelle faglige diskussioner ved eksamen? Karakterbegrebet har altid været diskuteret, og der er mange argumenter for og imod.

0   6

Børn som små forskere

Mikroforskermetoden giver elever mulighed for at undersøge egne spørgsmål

0   5

Nye vejledninger til de nye naturfagsprøver

Kom bagom de skriftlige udtræksprøver og få styr på form, formalier og indhold og på, hvordan du kan forberede eleverne på de nye prøver i geografi, biologi og fysik/kemi.

0   6

Fra os til jer: Nye eksempelprøver i naturfagene

Ventetid, usikkerhed og forventningens glæde. Uanset hvordan ventetiden har været, er de nye eksempelprøver klar til elever og lærere.

0   4

Nye digitale prøver i naturfagene til sommer

De har været undervejs længe, men nu er det ganske vist. De nye kompetencebaserede digitale prøver i fagene er nu vedtaget. Tidsrammen udvides til en time, og eleven har mere tid til opgaveløsning.

0   3

Styrk elevernes arbejdsspørgsmål

Vend tankegangen på hovedet og lad eleverne udarbejde arbejdsspørgsmål, når de arbejder med undersøgelser eller modeller i naturfagene.

0   5

Hvem styrer den naturfaglige dannelse i Danmark?

Er en smeltedigel af fonde, ministerier, læreruddannelsernes mål og middel, lærerens autonomi og elevernes egenrådighed den rette cocktail for elevernes naturfaglige dannelse?

0   2

Fællesfaglig naturfagsundervisning med færre bindinger

De nye læseplaner i naturfagene giver mulighed for at arbejde mere frit indenfor det fælles naturfaglige felt.

0   20

Hvor meget nyt er der i de nye naturfagslæseplaner?

De nye læseplaner for naturfagene har set dagens lys. Er der reelt sket ændringer, eller er det bare samme læseplan med nyere dato?