Nauja Bianco

Profilbillede af Nauja Bianco

Selvstændig konsulent

ISUMA I/S

Global grønlænder. Mor. Engageret menneske. Tror på, at interaktion mellem mennesker gør os rigere, klogere. Kæmper for at bygge bro i rigsfællesskabet. Mangeårig embedskvinde i den grønlandske, danske og nordiske administration, herunder for Grønland i EU. Ekspert i arktiske forhold og internationale relationer. Nu selvstændig konsulent med fokus på internationale relationer, politik, forvaltning og business i Arktis, især Grønland; i Norden; politisk rådgivning; formidling (forskningsformidling, almindelig debat og journalistik samt markedsføring) og på sigt management consulting.

1   22

Ny undersøgelse: Grønlandske børn bliver mobbet! Anbefaling: mere undervisning i folkeskolen om rigsfællesskabet!

Grønlandske børn bliver mobbet med deres kulturelle ophav, viser undersøgelse fra Børnerådet fra september 2017. De bliver slet og ret mobbet, fordi de er grønlændere. ”Undervis om Grønland i danske skoler og hav fokus på positive fortællinger, så vi kan komme de mange fordomme om grønlændere til livs” – er ét blandt Børnerådets flere anbefalinger. Polarskolen vil gerne bidrage med mere undervisning om rigsfællesskabet og vil gerne bistå de danske folkeskoler med det!