Tina Aalling

Profilbillede af Tina Aalling

Lærer, terapeut og pædagogisk rådgiver.

2   11

Vikarer, vilkår, vikarinfo & vigtigheden af at godt vikarkorps.

Nogle elever synes det er skønt med vikar, mens (særligt) elever med diagnoser eller andre udfordringer, finder det yderst belastende at have vikar. Skolerne skal løse vikarsituationen hver dag. De løser behovet for vikariater pga. sygdom, barns første sygedag, barsel, afspadsering eller ferie på flere forskellige måder. Dette klares som regel ved at disponere over interne personaleressourcer eller ved hjælp af et internt vikarkorps. Det kan på flere måder være en belastning for budgetter og for medarbejderens arbejdsvilkår, hvis vikarkorpset ikke fungerer.

0   21

Hva´gør vi nu lille du?

Det var, som om Kim Larsen tog det danske frisind i den ene hånd og samfundets udvikling i den anden. Og netop frisind det er vel dét der gør at han var folkekær?

4   44

Lad os hylde de skæve, kreative børn og unge - det er dem, der tør!

Konflikten om børns læring bliver ofte formuleret som en konflikt mellem ”normale børn” og børn med særlige behov. Jeg synes man med rette kan hævde at samfundet er i gang med en pædagogik, der bygger på monokulturel forståelse, tænkning og præstationer.

7   71

Skoledage fra kl. 8.00 – 17.30! Giver det bedre læring?

Min ældste søn som nu går i 9. klasse skal gå i skole hver anden onsdag fra 8.00 – 17.30, andre dage fra kl. 8 – 16.00, kan vi virkelig som samfund være det bekendt? Grundideen bag reformen var at øge elevernes faglige præstationer. Der er bare ingen entydig evidens for, at elever kommer til at præstere bedre, ved at gøre mere af det samme – blot i længere tid.

0   40

Tilbage til tilstedeværelsen

"Kom nu og spil LUDO - ellers får du ikke lov til at skærme!" Jeg hørte de ord komme ud af min mund, da jeg forleden tvang min ældste søn til at spille LUDO. Jeg insisterer på nærvær og synes det er svært at konkurrere med en skærm og andre elektroniske medier, derfor kom jeg med den tåbelige trussel. Når det forholder sig således, så har jeg været for løs i forhold til mine drenges skærmtid - dopaminproduktionen har simpelthen vundet.

0   18

Trivsel og læring går hånd i hånd

Hvis et barn af den ene eller anden årsag ikke trives og dermed ikke kan lære - så er det nødvendigt som forælder eller lærer at tage ansvar og skabe et godt samarbejde. Problemer opstår i relationer og ikke inde i barnet.