Bjarke Malmstrøm Jensen

Profilbillede af Bjarke Malmstrøm Jensen

Selvstændig

Læringskompagniet.dk

Jeg har arbejdet med at indsatser, der frememr børn og unges mentale sundhed og læring i skolen og på uddannelser. I 2017-2019 er jeg involveret i en indsats for digital uddannelse på Københavns Universitet. Min uddannelsesmæssige baggrund er cand.mag i historie/retorik og læreruddannelse.

11   10

Inklusion avler ikke vold

Det er en væsentlig af fastholde pointen, at vold opstår når inklusion ikke er lykkedes

0   3

Unges trivsel på sociale medier – uheldig tendens i voksnes engagement

To nye rapporter viser betydningen af voksnes engagement i unges digitale liv- også i de ældste klasser

0   6

Diagnoser og didaktik

Hvis diagnoserne har en begrænset positiv effekt på elevers trivsel og læring, så er vejen frem ikke at afvise dem, men at udvise en didaktisk funderet nysggerrighed overfor diagnosens efffekt på barnet

0   4

Skolen som modvægt til unges orienteringer mod idoler

Unge orienterer sig i stigende grad mod idoler og fravælger autoriteter. Måske er det en del af forklaringen på, at stadig flere unge oplever lavt selvværd og stress.

0   3

Skole og uddannelse er blevet adgangskrav til fællesskabet

Unge bliver ikke født ind i fællesskabet, men skal uddanne sig til det. Det lægger et enormt pres på unge allerede i Folkeskolen, og det kan ses på udviklingen i unges mentale sundhed.

0   6

Skolens rolle i ghettoudspil

Erfaringer fra andre lande viser, at sammenhængskraften øges gennem en mere posititivt defineret rolle til skole og lærere i ghettoområder

0   1

Nudge – styrker skoleengagement i udsatte familier

Indsatser for at fremme skolekompetencer og læsefærdigheder hos de mindste kan forstærkes ved hjælp af nudge. Teknologien er er enkel.

0   2

Mental sundhed i almenpædagogisk inklusionsarbejde

Diagnosekritikken har forsømt at stille et andet syn og sprog til rådighed for inklusionsarbejdet i den almenpædagogiske praksis

0   2

Product placement i folkeskolens pædagogik

Internetadgang til eksamen: Google og Youtube er ikke teknologier, de er private virksomheder, der udnytter teknologier til at tjene penge.

0   2

Når IT-undervisning og inklusion går hånd i hånd

IT kan styrke skolehjemsamarbejdet, så forældre og lærere samarbejder om social og faglig inklusion fra skolestart

0   6

Digital dannelse som tværfaglig disciplin

Tværfaglig og praktisk tilgang til digital dannelse har positiv effekt på børns digitale kompetencer

2   4

Trumps tweets: faglige begreber i digital dannelse

Trumps tweets er oplagt til introduktion af faglige begreber, der styrker børns og unges digitale kompetencer

0   1

Anarki i cyberspace eller digitalt medborgerskab

Børn og unges dannelse til digitale medborgere er afgørende, hvis de skal opnå kompetencer til at håndtere livet på sociale medier