Mette Toft Nielsen (Illustration: Pia Marie Johansen)

Profilbillede af Mette Toft Nielsen (Illustration: Pia Marie Johansen)

Lærer

Jeg arbejder som lærer i folkeskolen med fokus på repræsentation, anti-racisme og anti-diskrimination. (Illustration: Pia Marie Johansen)

17   7

Er 'fortrolighed med dansk kultur og historie' sindelagskontrol i børnehøjde?

Et af folkeskolens vigtigste formål er at give eleverne “kundskaber og færdigheder, der… gør dem fortrolige med dansk kultur og historie”.

0   0

Hvordan kan fjernundervisningen bruges som en ressource til at få alle elever med -også dem der er ressource marginaliseret

Mens fjernundervisningen helt sikkert udfordrer den klassiske, umiddelbare interaktion og daglige struktur, hvor vi kan se hinanden i øjne, aflæse naturlige turtagningsskift, lade kropsproget udgøre 60-80% af vores kommunikation, hvis ikke mere, og vanen guide os til et bestemt klasseværelse, på et bestemt tidspunkt, så kan den samtidig bidrage med andre, nye muligheder, der tillader større forbundethed, ærlighed og reel indsigt.

0   4

Sæt fokus på magthierarkier, privilegier og ulighed med FN’s Bæredygtige Verdensmål

”En bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på!” Det er det vigtige budskab, som er målet med FN’s 17 verdensmål, der blev vedtaget i New York i 2015 og er gældende frem til 2030 – vi har altså 10 år endnu til at indfri budskabet.

0   4

Når Struktur Negligeres og Kultur Fremprovokeres

Når Mette Frederiksen i sin nytårstale taler om mønstret der skal brydes, som noget der først og fremmest hviler på kulturelt tilhørsforhold, så bliver det tydeligt, hvordan samfundsstrukturerne for alvor har fået betydning for vores liv og den måde, vi har mulighed for at leve det på!

0   14

Dekonstruer

Om konstruktioner, interaktioner og repræsentationer