Henrik Marstal

Profilbillede af Henrik Marstal

Musiker og forfatter, lektor

Rytmisk Musikkonservatorium

Henrik Marstal er musiker, forfatter og kønsdebattør. Han har bl.a. en baggrund som medlem af Statens Kunstfond i to omgange og som folketingskandidat for Alternativet, og han har de senere år beskæftiget sig indgående med debatter relateret til børnekultur, medborgerskab, dannelse, musik i skolen samt kønsaspekter i børnehøjde.

7   6

Karaktergivningen bør dumpe

Der er flere gode argumenter for at give plads til flere eksperimenter med karakterfrie skoleforløb. Det er Alternativets klare målsætning, men også noget, der underbygges af en række cases og tiltag i folkeskolen og gymnasiet.

1   2

Sæt valgrets­alderen ned til 16 år

Det har betydning for udskolingen, hvis valgretsalderen sættes ned. For samfundsfag vil få en endnu større betydning i de øverste klassetrin. Skrevet sammen med Trine Hertz, lærer ved Skolen ved Sundet og medlem af Alternativet.

0   5

Udsætter vi vores skolebørn for et madkulturelt overgreb?

Vores børn er vores fremtid. Vi gør derfor klogt i at sikre ernæringsmæssigt sunde børn. Men hvorfor stemmer denne hensigt så ikke overens med virkeligheden, når det kommer til skolemaden? Skyldes det, at vi lader danske madtraditioner og ikke ernæringsvidenskaben diktere, hvad vi giver vores børn af madvaner? Skrevet sammen med cand.comm. Sidse Kærsgaard, der har viden om bl.a. sundhedskommunikation til børn og er politisk aktiv i Enhedslisten.

0   5

Hvorfor er dannelse vigtigere end uddannelse i folkeskolen?

Selvom den seneste ICCS-undersøgelse viser god politisk dannelse hos danske skolebørn, er der brug for at prioritere dannelsesaspektet endnu højere fremover. Medforfatter: Trine Hertz, folkeskolelærer på Skolen ved Sundet.

4   6

Folkeskolen og børns pornoforbrug

Der er brug for, at folkeskolen tager sit medansvar for børns omgang med den altdominerende netpornografi mere alvorligt.

3   8

Musik er for alle

Nogle overvejelser om musikalsk læring i et ikke-elitært perspektiv

0   4

Demokrati: Børneinddragelse og børnedrevne forslag ønskes

I en tid, hvor demokratiet i den grad er udfordret, er der brug for, at eleverne i udskolingen får en øget demokratisk dannelse. Lad os gøre borgerinddragelse til børneinddragelse og borgerdrevne forslag til børnedrevne forslag.

1   16

Ikke drenge og piger – men børn!

Er der skoler og institutioner, som har mod på at etabere kønsneutrale eksperimentalzoner forstået som en forsøgsordning? Af Birgitte Kehler Holst (KV-kandidat for Alternativet) og Henrik Marstal