Anders Stig Christensen

Profilbillede af Anders Stig Christensen

Lektor

UCL

0   14

Spørgsmål til fagdidaktik i samfundsfag

Hvad skal der undervises i, i samfundsfag, hvorfor og hvordan? Overvejelser om samfundssyn, menneskesyn, det faglige indhold og hvilke interesser eleverne har, er en del af diskussionen af fagets didaktik.

0   3

Polis - nyt tidsskrift for samfundsfagsdidaktik

Tidsskriftet Polis skal være forum for udvikling af samfundsfagsdidaktikken fra grundskole til universitet. Det første nummer er udkommet i foråret 2020

0   6

Den første danske ph.d. om samfundsfagdidaktik

Hvordan bidrager samfundsfag til elevernes politiske og demokratiske dannelse, og hvordan kan vi forstå kompetencer i samfundsfag? Det er nogle af de spørgsmål jeg undersøger i afhandlingen "Kompetencer i samfundsfag", der tager udgangspunkt i analyser af fagets historie og elevers præsentationer om bl.a. international terror.