Emin Akyuz

Profilbillede af Emin Akyuz

Underviser/specialpædagog

Skovlyskolen, Specialafdelingen

Jeg er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg som underviser/specialpædagog.

0   11

Det meningsfulde liv

Mit indlæg handler om vigtigheden af, at skabe mening i sit liv for at tackle livets udfordringer

2   5

Social kontrol

Social kontrol i hverdagen

0   6

Ensomhed

Samfundsfag og socialfag

4   8

Ulvejagt

Naturen som læringsrum

0   14

Indvandringens historie

Et spændende emne, som kan bringes op i fagene samfundsfag og historie.

0   10

Mentalisering i praksis

Mentalisering er at forstå sin egen og andres adfærd

0   13

Myten om det robuste menneske

Findes det robuste menneske egentligt?

0   3

Venskaber på tværs af etniciteter

Er der udfordringer med at at få børn på tværs af etniciteter til at lege eller interagere sammen?

0   9

Det komplekse menneske

En beretning om en relation med succesfulde oplevelser og en tragisk afslutning.

0   7

Etiske dilemmaer i arbejdet med socialt udsatte unge

Hvordan fagprofessionelle kan blive udfordret på deres etik. Situationer som pludseligt opstår, og som kræver at man tager stilling.

0   4

Taknemmelighed og tålmodighed

I krisesituationer hjælper det at se tingene i et større perspektiv.

0   18

Hesteterapi som metode

Indlægget handler om, hvor effektivt hesteterapi er for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Især børn med autisme har det haft en god og positiv indvirkning på.

0   12

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er betegnelser for de forhold, der øger eller mindsker risikoen for om et barn/ung udvikler kriminel adfærd.

0   1

Litteratur forandrer liv

Mit indlæg handler om, hvilken effekt litteratur kan have på mennesker. Især børn og unge.

0   13

Slåskultur

Om at give drenge frirum til at være drenge.

0   5

Naturen som læringsrum

Indlægget handler om, hvor effektivt naturen er som læringsrum.

0   0

Pædagogikkens betydning

Om pædagogernes manglende anerkendelse til trods for pædagogikkens betydning under børn og unges opvækst.

0   6

Inklusion, diagnoser og domme for overtrædelse af straffeloven

Om mødet med et menneske. Som et menneske.

0   5

Inklusion, æstetiske læreprocesser og konflikter

Forebyggende indsatser

0   20

Relationspædagogik

Vejen til gode relationer