Emin Akyuz

Profilbillede af Emin Akyuz

Socialpædagog

Døgninstitutionen Fensmarkgade

0   0

Pædagogikkens betydning

Om pædagogernes manglende anerkendelse til trods for pædagogikkens betydning under børn og unges opvækst.

0   2

Inklusion, diagnoser og domme for overtrædelse af straffeloven

Om mødet med et menneske. Som et menneske.

0   3

Inklusion, æstetiske læreprocesser og konflikter

Forebyggende indsatser

0   18

Relationspædagogik

Vejen til gode relationer

2   3

Social spejling

Social spejling gør, at vi hele tiden regulerer vores handlinger for at tilpasse dem det nye miljø, og ikke mindst samfundets forventninger.

2   5

Museer som læringsrum

Museer er en vigtig samfundsinstitution, der er med til, at danne vores børn og unge. En videnform, der er med til at forankre historie og kultur.

0   5

Social og kulturel dannelse

Vigtigheden af at vores børn og unge socialiseres i henhold til det samfund det lever i.

1   2

Inklusion i folkeskolen

En meget kort beskrivelse om, hvordan folkeskolen er blevet mindre rummelig.

0   1

ADHD og diagnosekulturen

Jeg beskriver kort om hvordan diagnosekulturen og ADHD præger børn og unge og om det alene skyldes, at de er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.