Helle Klausen

Profilbillede af Helle Klausen

Skolelærer

Hanssted skole

0   35

Den multikulturelle skole - med iPads som brobygger

Skolen skal se børn med anden etnisk baggrund end dansk som en ressource, vi skal udnytte i undervisningen. Vi skal udfordre folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog og multikulturelle praksis ved at bruge nettet og de multimodale funktioner - og ikke ved blot have et ensidigt fokus på det danske sprog, som det ses i øjeblikket. Eleverne bør i langt højere grad arbejde med produktion af multimodale funktioner som billede og lyd, da sproget ikke dominerer i samme grad som i konservative undervisningsformer.