Christian Christrup Kjeldsen

Profilbillede af Christian Christrup Kjeldsen

Viceinstitutleder for forskning ved DPU, leder af Nationalt Center for Skoleforskning, DPU/AU

Aarhus Universitet

0   33

"Undervisning i Coronaens Tid"

Der tales om, at vi skal undgå en såkaldt ’Corona årgang’ – en årgang af elever der grundet nødundervisning over snart flere måneder, ikke får afsluttet deres skolegang med et tilstrækkeligt udbytte fagligt såvel som socialt. Uagtet de mange gode bestræbelser på at undgå dette, så er der ingen tvivl om, at denne årgang af elever vil have en særlig fælles historie og oplevelser med en helt anden hverdag, end de havde forventet. At få indsigt i elevernes perspektiv er vigtigt, men med covid-19-krisen fulgte også et øget pres på lærere i grundskolen, da hverdagen blev vendt på hovedet og hidtidige arbejdsgange måtte nytænkes, alt sammen i en virkelighed hvor både elever og kolleger er sat under pres af situationen. Det er dette perspektiv vi ønsker at belyse og nuancere med en spørgeskemaundersøgelse målrettet lærerne i grundskolen.