Monica Bovedt

Profilbillede af Monica Bovedt

Cand. Pæd. i didaktik og lærer

5   6

Jeg har lidt knas med berettermodellen

SKAL jeg bruge den?

0   8

Hvis danskfaget var en tilfrossen sø

Skal vi skøjte på overfladen eller fordybe os?

0   14

Aktiver elevernes skrive- og forestillingsevne

Læs fire sider af Kim Fupz Aakeson

0   13

Er genrebegrebet ved at dø?

Måske var jeg ude at tisse…

1   31

Gift med en indskolingsleder

To forskellige perspektiver på skolen

0   17

Mere akkomodativ læring i dansk

Hjælp eleverne med at se sammenhænge

0   20

Shining eyes over samarbejde på Drev

Når det lykkes, giver det kraft og energi

0   11

Kære nye lærere - apropos årsplaner

Måske I også mangler en krystalkugle?

0   4

Øget didaktisk frihed, vægtning af folkeskolens formål, faglige mål og professionel dømmekraft

Rådgivningsgruppen har netop udgivet deres anbefalinger.  Jeg siger: Ja tak.

4   15

Hvor langt vil vi gå for vores elever til afgangsprøven?

Hvis eleverne skriver analysen i synopsen, er det så okay?

10   63

Tør/tager du stilling?

Ligegyldighed er det værste

0   4

En strøtanke

Om faglig udvikling

3   8

Jeg prøver igen: Læringsmål

Et fagligt argument

12   9

En kommentar til Pasgaards bog FAQ

Kære Pasgaard - hav tillid og tiltro

1   9

Læringsmål - for eller imod?

Er i gang med Niels Jakob Pasgaards nye bog ’FAQ - om læringsmål’. Nye tanker begynder at tage form – var ellers sikker på, at jeg var imod...

0   9

Evaluering af læsning

Flydende læsning

3   17

Hvem hører du?

Fordel taletiden

5   52

Teaching to the test

Hold straks op med det!