Elzebeth Wøhlk

Profilbillede af Elzebeth Wøhlk

Konsulent

Astra

Efter 18 år som lærer i naturfagene og naturfagskonsulent i Tårnby Kommune arbejder jeg nu som konsulent i Astra*. Jeg arbejder for at styrke den naturfaglige indsats i kommunerne gennem samarbejde med resursepersoner, fx en naturfagskoordinator i hver kommune. Jeg er beskikket i MBULs opgavekommission og har bidraget til Fælles Mål. Jeg er desuden forfatter på fysik-kemifokus.dk og har bidraget til Energi på Lager (fra DTU) og Klog på Naturfag (fra KATAfonden)

0   10

Vær med i det nye nationale naturfagsvejledernetværk

Et nyt nationalt naturfagsvejledernetværk har set dagens lys - og DU kan være med, hvis du har en funktion som ressourceperson inden for naturfagsområdet på din skole. Netværket er en del af Regeringens nationale naturvidenskabsstrategi, og det faciliteres af Astra - det nationale naturfagscenter.

0   5

Din kommune arbejder (også) med FN’s 17 Verdensmål

En Verdensmålslund i Albertslund, en tværfaglig konference om Verdensmålene for lærere og pædagoger i Norddjurs, Børnenes Verdensmål i Fredericia og et Verdensmålshus i Gladsaxe. Lige meget hvor i landet, du underviser, kan du næsten være sikker på, at FN’s 17 Verdensmål er på dagsordenen.

2   18

Nye læseplaner med formål og frihed i fokus

Velkommen tilbage til et nyt skoleår med dugfriske læseplaner, som det giver god mening at studere lidt nærmere, end det har været tilfældet tidligere. Med vejledende færdigheds- og vidensmål er læseplanen nu det højest bindende dokument, bortset fra de obligatoriske kompetencemål samt færdigheds- og vidensområderne. For naturfagenes vedkommende er planerne udarbejdet i fællesskab mellem skrivegrupperne i biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi for at sikre størst mulig sammenhæng i naturfagene.

0   11

Sådan skaber du meningsfulde naturfagsprojekter

Det gavner elevernes motivation og læring, når lærernes, ledernes, forvaltningernes og politikernes mål forenes i gode naturfagsprojekter. Men hvordan gør man det? I det følgende kan du læse de gode råd og væsentlige pointer, der er kommet ud af Astras paneldebat, hvor ‘det meningsfulde naturfagsprojekt’ var på dagsordenen.

0   3

Engineering - motivation og samarbejde for både elever og lærere

Det kan ikke være gået mange naturfagslæreres næser forbi: ‘Engineering’, forstået som ingeniørernes arbejdsmetode, banker på og tilbyder sig til naturfagsundervisningen.

2   6

Spørgsmål og (nogle) svar om den fælles naturfagsprøve

Astra modtager mange spørgsmål om den fælles prøve - og vi inviterer også tit til, at I stiller spørgsmål til os. Nogle af spørgsmålene kan vi let svare på, mens andre falder lidt uden for vores pastorat.

1   4

Fagteamets evaluering af den fælles naturfagsprøve

Mange skoler oplevede en premiere på den fælles naturfagsprøve, der var præget af lige dele overraskelser, eufori og ærgrelse over, at “vi ikke lige havde tænkt på ... “. Sørg for at samle op på jeres erfaringer fra den fælles naturfagsprøve i fagteamet.

0   8

Giv ikke op over opgivelserne til naturfagsprøven

Brug forløbsplanerne fra de fællesfaglige undervisningsforløb som genvej til at få opgivelserne til naturfagsprøven på plads.

2   90

Naturfagsprøven - hvor kan man få hjælp?

“Riiing” - “pling” - hos kollegerne i Astra er der fuld gang i arbejdet med at understøtte læreres og kommuners arbejde med at tilrettelægge undervisningen på nye måder, så den fører frem mod den nye naturfagsprøve.

0   394

Naturfagsprøven - slutspurten er sat ind

Der skal være plads til alle elever i folkeskolen, når vi gennemfører den nye naturfagsprøve, og vi skal som lærere være opmærksomme på, at det kræver meget forskellig vejledning at hjælpe dem frem mod den bedst mulige prøvesituation.