Jacob Bahn

Profilbillede af Jacob Bahn

Faglig konsulent, lærer, ph.d.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP), Lyngby-Taarbæk Kommune

LÆREREN ER DEN VIGTIGSTE FAKTOR FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN - både af den enkelte lektion og af skolegangen generelt. Den bedste og mest effektive måde at gøre vores elever dygtigere på er, at give vores lærere mulighed for selv at blive dygtigere. Det giver vi dem ikke ved at sende dem på skolebænken eller ved at dele farvelagte modeller ud til dem. Ud med egne og andres spekulative nyopfindelser (der sjældent er så nye alligevel). Fokus på årtiers systematiske forskning i og udvikling af undervisning og uddannelse af lærere. Dygtigere lærere giver bedre undervisningspraksis, men ny og bedre praksis forudsætter ny og bedre viden -- om forholdet mellem undervisning og læring. Forskningen og årtiers erfaringer er utvetydig: Den viden kan man som lærer kun tilegne sig i forbindelse med studier af egen og kollegers praksis. I denne blog præsenterer og diskuterer jeg emner og ideer, der har fokus på, at give vores lærere mulighed for at blive dygtigere og få mere ud af deres arbejde.

0   2

Invitation til åben lektion

En åben lektion kan være et stærkt format til deling og i fælles refleksion over forholdet mellem undervisning og elevernes læring.

24   11

Addition af brøker

Et forsøg med at lade elever selv opdage regnereglen.

4   6

Udenadslære eller skills

Når en japansk lærer rejser om på den anden side af jorden og underviser en klasse, han aldrig har mødt før og ikke deler sprog med, foran snurrende kameraer og under observation af langt over hundrede lærere, lærerstuderende, læreruddannere, forskere, skoleledere m.fl og ovenikøbet efterfølgende stiller sig til rådighed for at diskutere forholdet mellem undervisningen og elevernes læring, er det så udtryk for udenadslære eller skills?

0   2

Åben lektion med japansk lærer

I Japan har man en lang tradition for at lægge de didaktiske udviklingsarbejde i de rette hænder: Lærernes.

5   22

Kompleksitet

Om (mis-) forhold mellem kompleksiteten i hhv. undervisningen og bevæggrundene for undervisningsudviklende indsatser.

3   3

Hvorfor er det ikke os, der ved det?

I Japan har lærere og forskere igennem flere årtier indsamlet viden om, fx. hvilke problemer, der er mest hensigtsmæssige for elevernes arbejde og læring - hvorfor er det ikke os, der ved det?

0   0

Åben lektion

Didaktisk videndeling i praksis - kom og vær med

0   380

Didaktik på menuen? Fagteammøder som åbne lektioner.

Erfaring - min egen og mange fagfællers - siger, at fagteammøder sjældent kommer til at dreje sig om selve fagets kerne: Didaktikken.

0   373

Didaktisk vidensdeling...

...i nærmeste zone for udvikling

0   312

Invitation til åben lektion

Kom med til en åben lektion med en af Japans mest anerkendte matematiklærere.

0   385

Faglig anerkendelse.

Om at blive set, hørt og anerkendt for sin faglighed.

0   172

Praksisnær vidensdeling.

Gennem observation og diskussion af hinandens undervisning, kan lærere effektivt dele ideer og viden i direkte relation til praksis.

5   327

Professionens kerne (genopslag grundet begynderfejl)

om lærergerningens særegenskaber i det pædagogiske felt og udvikling heraf.

0   146

Professionens kerne

om lærergerningens særegenskaber i det pædagogiske felt og udvikling heraf.

5   349

Inspiration fra Japan - professionsudvikling i lærernes hænder.

Om japanske læreres fælles udvikling af fagdidaktik gennem lektionsstudier.