torben fleckner

Profilbillede af torben fleckner

lærer

Øresundsskolen

Lærer ved Øresundsskolen, som er en folkeskole, der varetager specialundervisning for børn med vidtgående psykiske og fysiske funktionsvanskeligheder, herunder børn med multiple funktionsvanskeligheder og børn med autisme.

3   5

Lærer på en specialskole midt i en coronatid

Alle medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune roser og anerkender lærere, pædagoger og andre ansatte for indsatsen under coronakrisen. Jeg er lærer på en københavnsk specialskole og vil gerne sige tak for roserne. Samtidig vil jeg gerne stille spørgsmålet: Kan der gøres mere?

7   14

Farvel til lov 409

Jeg er helt sikker på, at mange vil finde mulige mangler i aftalen. Det er fint, hvis blot andre også lægger mærke til mulighederne. Hvis vi vil noget med vores faglige organisation, er det nemlig ikke nok kun at finde fejl og mangler

3   13

Coronapædagogik - nej tak!

Når børn skal lege i indhegninger, ikke må lege med kammerater i parallelklassen og skal spise med stor indbyrdes afstand, er der grund til at løfte en advarende pegefinger

0   12

Jarlovs forståelse af ansvarlighed

Mener Jarlov, helt alvorligt, at det er økonomisk klogt og ansvarligt at indrette skattesystemet så store selskaber har mulighed for at undlade at bidrage til fællesskabet, dernæst at give dem mulighed for at få del i fællesskabets hjælpepakker, mens der ikke er råd til højere arbejdsløshedsunderstøttelse til mennesker, der ufrivilligt står uden job?

1   46

Jarlov og Vanopslagh er på desperat jagt efter billige point

I stedet for at være stolt og ydmyg overfor det stærke danske samfunds evne til at stå sammen om at føre Danmark - os allesammen - gennem denne "coronakrise", ønsker Vanopslagh og Jarlov at skabe splid

28   24

Kære Sauer og socialdemokrater. Vi bestemmer selv!

Socialdemokrater kan kræve lige hvad de vil, men det er altså kun os lærere, lærernes faglige organisation, der bestemmer om der skal hæves et hvidt flag.

0   6

Hovedstyrelsen skal sikre en nødvendig fornyelse

Den nye Hovedstyrelse skal sætte mål og retning. De svar, som var åbenlyst rigtige i går, er det ikke nødvendigvis i dag eller i morgen.

0   5

Kommunerne bør droppe Sputnik

Firmaet Sputnik undergraver ikke bare den danske model – det undergraver det danske velfærdssamfund.

6   142

Det skal handle om mere end tillid

Jeg håber, at næstformandsvalget kan danne afsæt for en god og nødvendig debat om fremtidens DLF. Lad medlemsdebatten rase, så kongressen kan træffe valget på et oplyst grundlag

0   8

Styrk folkeskolen - Skrot budgetloven

Det er på tide at skrotte budgetloven, så kommuner får mulighed for at give folkeskolen, og andre dele af den offentlige sektor, et tiltrængt løft. Det er der brug for

1   28

KL gambler med skolen

Jeg frygter, at der nu igen skal bruges en årrække på at genskabe dialogen og tilliden. Måske kan 4-5 år ikke gøre det denne gang. Tilliden til politikere og forvaltning risikerer at lide uoprettelig skade. Skolen risikerer at lide uoprettelig skade

0   4

Social dumping på skoleområdet

Nogle af landets mest skrøbelige og skadede elever går på skoler og opholdssteder uden overenskomst. Det er både et politisk problem på kommunalt niveau og en fagpolitisk udfordring for vores organisation.

0   4

Alle i Mål sætter en kvalitetsdagsorden

De fire københavnske specialskoler samt UiU udvikler og implementer et helt nyt redskab, som mange andre skoler og kommuner efterspørger rundt om i landet. København er helt i front!

0   23

Breaking news fra KL

Ziegler: "Jeg har tænkt, at vi med OK 18 starter på en frisk, så vi sammen kan udvikle folkeskolen. Det er der brug for. Derfor vil jeg gerne supplere KLs forhandlingsudspil"

4   6

Vi skal genskabe troen på fælles løsninger

Det er som om, at vores regering fuldstændigt har glemt, hvad der binder vores land sammen. De har glemt, at en stor offentlig sektor en af byggestenene, som i årtier har gjort Danmark til et af verdens rigeste lande.