Mayamarie Munkholm

Profilbillede af Mayamarie Munkholm

Folkeskolelærer

Hanssted Skole

Jeg har fornøjelsen af at have en blog herinde, hvor jeg skriver om biologi og fysik og kemi, som jeg underviser i. Til daglig er jeg ansat på Hanssted Skole. Formålet med at skrive indlæg om naturfag, er at kunne inspirere og dele forløb med andre lærere med afsæt fra ens hverdag. I august 2018 er jeg begyndt på en 3-årig Master i scienceundervisning på KU

0   5

Formativ- og summativ evaluering i naturfag

Ligestillede giver hinanden feedback

0   5

Alkohol-forløb i naturfag

Alkohol-forløb i naturfag

3   3

Gensplejsning af kassava-planten

Fælles fagligt forløb i naturfag på 9. årgang

0   3

Fremtidens mad med insekter

Fremtidens mad

0   4

Truet dyr på globalt plan - vedkommer også dig

Hvordan kan FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling bringes ind i undervisningen i forhold til truet dyr

0   3

Eleverne får hands-on erfaringer i naturen med spiselige planter

Udeskole: Eleverne indsamler grønne nye blade til madretter, som de tilbereder over et bålsted

1   8

Puberteten og seksualitet

Fagdag om puberteten og seksualitet

0   5

Naturlig selektion

Eleverne arbejder med tilpasning til ændringer i levevilkårene i forhold til naturlig selektion

0   5

Spis dig til en mere bæredygtig verden

Praktisk madlavning og valg af vegetabilske råvarer

0   3

Plastikforurening

Tværfagligt forløb i naturfag

0   6

FN`s verdensmål på skoleskemaet

Eleverne skal lære om verdensmålene for bæredygtig udvikling

0   3

Tværfagligt forløb om vandressourcer med vægt på designløsninger

Eleverne arbejder med et af de fællesfaglige emner i naturfag

0   4

Tang og bæredygtighed

Tang og bæredygtighed

0   2

Salinitetsindholdet i danske farvande

7. årgang har deltaget i et undervisningsforløb på den Blå Planet

0   3

Ekskursion til Bøllemosen i biologi

Naturfaglige undersøgelser

0   2

Hvordan man kan lede vandet væk fra kloakkerne efter skybrud

Bæredygtighed og byplanlægning

0   8

Hvordan man kan lede vandet væk fra kloakkerne efter skybrud

Byplanlægning og klimatilpasning

0   2

Salinitetsindholdet i danske farvande

7. årgang har deltaget i et undervisningsforløb på den Blå Planet

0   4

Ekskursion til Bøllemosen i biologi

Ekskursion til Bøllemosen i biologi