Charlotte Holm

Profilbillede af Charlotte Holm

Lærer

Abildgårdskolen

Hovedstyrelsesmedlem og pædagogisk ansvarlig i Odense Lærerforening

0   15

Imens vi venter på ministerens hyrdebrev…

”Er det til gavn for de nyankomne at blive direkte indskrevet i almenklasser, eller er der i højere grad tale om en politisk spareøvelse ”? Sådan lyder hovedspørgsmålet i EVA- rapporten ”Direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser”, der udkom i slutningen af 2019.

0   1

Drop overstyringen – lærerne ved, hvad der skal til

Charlotte Holm, Odense Lærerforening > Kreds 82

0   8

Giv flygtninge- og migrantelever en ordentlige start i folkeskolen.

Det halter med basisundervisningen i DSA. Det handlede mit indlæg på DLF´s kongres 2019 blandt andet om.

0   13

Fælles front mod kommercialisering og privatisering af uddannelse

Læringsportalers og digitale læringsplatformes indtog i DK blev i dag sat ind i en større europæisk kontekst.

2   17

JA til OK18 -forliget

OK-18 forliget er samlet set tilfredsstillende, derfor anbefaler jeg et ja.

5   135

Drop topstyringen – pædagogisk udvikling begynder hos lærerne!

Topstyringen stiller hele dannelsestanken i formålsparagraffen i et stærkt modlys, der slører for hvad, der er selve skolens formål. Derfor er det vigtigt, at skolen holder sig målet for øje og ikke lader sig for blænde af topstyrede ”trends”.

0   163

Drop topstyringen! Lærerne er omdrejningspunktet i folkeskolen- derfor skal der kæmpes.

Det er altafgørende, at lærerne har ordentlige arbejdsforhold at arbejde under. Hvis ikke de, der driver værket, sikres ordentlige vilkår, så er skolens opgave allerede kommet dårligt fra start.