Charlotte Holm

Profilbillede af Charlotte Holm

Hovedstyrelsesmedlem og pædagogisk ansvarlig i Odense Lærerforening

Abildgårdskolen

0   13

Fælles front mod kommercialisering og privatisering af uddannelse

Læringsportalers og digitale læringsplatformes indtog i DK blev i dag sat ind i en større europæisk kontekst.

2   17

JA til OK18 -forliget

OK-18 forliget er samlet set tilfredsstillende, derfor anbefaler jeg et ja.

5   135

Drop topstyringen – pædagogisk udvikling begynder hos lærerne!

Topstyringen stiller hele dannelsestanken i formålsparagraffen i et stærkt modlys, der slører for hvad, der er selve skolens formål. Derfor er det vigtigt, at skolen holder sig målet for øje og ikke lader sig for blænde af topstyrede ”trends”.

0   162

Drop topstyringen! Lærerne er omdrejningspunktet i folkeskolen- derfor skal der kæmpes.

Det er altafgørende, at lærerne har ordentlige arbejdsforhold at arbejde under. Hvis ikke de, der driver værket, sikres ordentlige vilkår, så er skolens opgave allerede kommet dårligt fra start.