Carolina Magdalene Maier

Profilbillede af Carolina Magdalene Maier

Undervisningsordfører, Alternativet

Folketinget

MF, Undervisningsordfører for Alternativet

0   35

Den nye folkeskoleaftale er desværre udtryk for en stigende politisering af folkeskolen

Isoleret set er det overordnet en god aftale, forligskredsen har landet. Men den rejser alvorlige spørgsmål om politisering af folkeskolen.

0   8

Vi taler alle om at sætte folkeskolen fri - men hvad vil det egentlig sige?

Når vi taler om frihed til folkeskolen, taler vi typisk om styring. Det skal vi også. Men vi skal også huske, at frihed også handler om at skolen har den rette kundskabsmæssige balance, så det enkelte barn har et mulighedsrum at dygtiggøre sig i, som både favner det boglige, det åndelige og det kreative.

1   21

Præmiepulje og teaching to the test er at svigte vores børn og unge

Hvis én elev havde fået karakteren 4 i stedet for 2, havde jeres skole fået en millionbonus!

0   5

Kære Merete: Drop småjusteringerne og sæt folkeskolen fri én gang for alle

Mange af regeringens nye tiltag på skoleområdet kunne umiddelbart lyde gode. Men der er nu ingen grund til at lade champagnepropperne springe, for initiativerne går på ingen måde langt nok.

0   9

Hvordan redder vi folkeskolen?

Det spørgsmål er at finde på forsiden af Dagbladet Information, mandag d. 20. august. Anledningen er, at et stigende forældre vælger fri- og privatskoler til deres børn.

1   18

Når man får ondt i maven over konsekvenserne af dansk politik

Jeg fik helt bogstaveligt ondt i maven, da jeg læste, at regeringen nu har indgået en aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at indføre stopprøver i 0. klasse for børn i udsatte boligområder.

1   12

Glade lærere giver glade børn - og glade børn lærer bedst!

Ingen sandhed overgår virkeligheden. Derfor lånte vi i Alternativet i går vores stemmer ud til offentligt ansatte - herunder lærere.

8   13

Kære lærere, vi har jeres ryg!

Der er så meget at arbejde for med henblik på at forbedre lærernes arbejdsforhold. En fair overenskomstaftale er et nødvendigt første skridt.

1   3

Fra folkeskole til ungdomsuddannelse: Styrket erhvervsfokus i folkeskolen, ret til individuel vejledning og tilbud om gratis ungdomshøjskole.

Alternativet har fremlagt sit ungdomsuddannelsesudspil. En del af udspillet handlet om, hvordan vi styrker overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse – samt hvordan, vi optimerer folkeskolen med henblik på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

0   18

Hvad mener Alternativet om lærernes arbejdsforhold?

Vi politikere bør ikke blande os ikke i overenskomstforhandlingerne. Men det betyder ikke, vi ikke må have holdninger til, hvad de gerne måtte resultere i.

0   3

Kommunalvalget kan give folkeskolerne frihed at blomstre

Det er i kommunerne, at beslutninger om skoledagenes længde, kantinernes mad og skolernes udendørsområder tages. Derfor har det stor betydning, hvor man sætter krydset den 21. november.

7   77

Man gjorde en folkeskole fortræd

I sagen om det planlagte lockout af lærerne og gennemtrumfningen af en tvivlsom skolereform er der tale om et tredobbelt svigt. Hvis ikke det havde så vidtrækkende konsekvenser, kunne man næsten sige, at det var en bedrift i sig selv.

0   9

Lad os ikke spille folkeskolen og friskolerne ud imod hinanden

Socialdemokraternes forslag om at skære i tilskuddet til friskolerne for at give flere ressourcer til folkeskolen bygger på en præmis, vi ikke må godtage. Nemlig den, at vi kun kan prioritere den ene institution på bekostning af den anden.

7   19

Kan den danske folkeskole lære noget af den finske? Oh yes!

Jeg har netop været i Finland med Folketingets Undervisningsudvalg. Formålet med besøget var at lære mere om det finske skolevæsen og den finske læreruddannelse. Da jeg fløj tilbage til Danmark var det med hænderne over hovedet – for hold op, hvor har vi meget at lære i Danmark! Her er bare et udpluk af forhold, vi bør lade os inspirere af.

2   20

Giv skolerne rette vilkår til at lade dannelsen blomstre

Temaet for dette års Sorømøde var dannelse. Vi debatterede dannelsens indhold, men desværre ikke, hvilke vilkår som er nødvendige for at dannelsen kan næres og blomstre. Dem adresserer jeg her.

0   2

Trivsel på skolerne er altafgørende

I anledning af skolernes nationale trivselsdag vil jeg gerne hylde alle de skoler, der gør en særlig indsats for undervisningsmiljøet på skolen. Alternativet vil styrke undervisningsmiljøloven for at sikre elevernes, lærernes og ledernes trivsel.

0   26

Hvad handler al den ståhej om Alternativet og nye fag om?

I Alternativets nye skoleudspil foreslår vi nye fag – eller nye fagligheder, kunne man nærmere betegne dem – på skoleskemaet. Konkret handler det om ’Medborgerskab’, ’Klima og bæredygtighed’, ’Erkendelse’ og ’Kunst og Kultur’. For ikke bare at fylde på et i forvejen for langt skoleskema, foreslår vi at de nye fag til dels omfavner eksisterende fag. Det har fået visse medier til at kreere overskrifter, som kunne give anledning til den tanke, at Alternativet ønsker at afskaffe eksisterende fag. Konkret har særligt historie og samfundsfag været nævnt.

1   3

Den største demokratiske opgave ligger imellem valgene

Skolevalget er skudt i gang – lad det være en reminder om betydningen af den demokratiske samtale og deltagelse på skolerne!

1   3

Folkeskolen skal underbygge elevernes evne til at forandre samfundet til det bedre.

Derfor ønsker Alternativet med et nyt erkendelsesfag på sigt at styrke demokratiet.

6   120

Hvorfor holder vi stædigt fast i at børn i 0. klasse skal gå i skole 30 timer om ugen?

En ny undersøgelse, som Politiken har gennemført, viser, at børn i 0. klasse mistrives med de lange skoledage. Men Christiansborg lytter ikke. Det er ikke bare ærgerligt, det er tilmed uacceptabelt.