Annie Vildung Bauch

Profilbillede af Annie Vildung Bauch

cand.pæd.psyk.

pensionist

Kvaliteten af specialundervisning for dyslektikere bliver sjældent fremlagt. Idéen med inklusion af disse elever i de almindelige klasser burde aldrig være vedtaget. De elever fungerer bedst og lærer mest, når de sidder i en mindre gruppe og undervises af en veluddannet specialundervisningslærer. At være dyslektiker er et alvorligt handicap, som kan være livslangt. Det har i et tilfælde ført til selvmord! Som mangeårig speciallærer for dyslektikere på Ordblindeinstituttet i Kbh. og praktiklærer for unge audiologopæd-studerende ved universitetet, er jeg rystet over, at man nu har inkluderet disse elever i folkeskolens almindelige klasser! Hvorfor? 1. Fordi dyslektikere i stedet for skal undervises på små hold, hvor de kan dygtige, 2. men deres lærer skal være specielt uddannet til at hjælpe disse elever. 3. Jeg har hørt adskillige gange, at unge lærere, der er sat til at undervise dyslektikere i specialklasser, åbent fortæller, at de ikke ved, hvorledes de kan hjælpe dyslektikerne, for de føler ikke, at de har den fornødne uddannelse i faget. 4. Når jeg læser om læreruddannelsens fag står der, at de studerende bl.a. kan få et kursus i at undervise i specialundervisning. Dette er bestemt ikke godt nok! 5. Når undervisningsministeren får stillet kritiske spørgsmål om inklusion af de elever i den almindelige folkeskoleklasse, siger hun tåget, "at det bestemt ikke er den kritik, hun hører om i andre skoler"! Hvorfor hører hun ikke på fagfolk? Der er virkelig tale om en spareøvelse, hvor hun handler uansvarligt over for elever, som kan blive meget dygtige, hvis de bliver undervist af en engageret og veluddannet speciallærer.

0   1

13-skalaen bør genoptages.

13-skalaen er logisk opbygget