Signe Lo Scott Larsen

Profilbillede af Signe Lo Scott Larsen

Cand.pæd.pæd.psych

pindstrupskolen specialcenter syddjurs

0   438

Low Arousal – effektiv konflikthåndtering i en verden af støj

80 % af alle konflikter mellem personale og børn er startet af personalet selv. Sådan lyder et af budskaberne, når man arbejder med ”Low Arousal” en konfliktnedtrappende tilgang til problemskabende adfærd, som særligt er anvendt inden for specialområdet. Men hvad kan lærere og pædagoger bruge ovenstående udsagn til? Først og fremmest kan det bruges til at gå på opdagelse i egne handle- og reaktionsmønstre i de konflikter, der opstår i det intense, komplekse og udviklende arbejde med børn og unge med diagnoser. For hvis man er en del af problemet, efterlader det masser af handlerum til også at være en del af løsningen.

2   942

Atlass, en sundhedsfremmende tilgang til læring og inklusion

Copingstrategier, Low arousal og stresstransaktioner er nogle af de begreber, der bliver brugt på Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs i daglig tale såvel som praksissammenhænge. Her arbejdes der nemlig med det engelsk specialiserede stressreduktionsprogram ”Atlass”, som er udviklet af de to forskere Michael McMcreadie og Andy McDonnell - et program, der langsomt er ved at vinde indpas i danske specialinstitutioner og skoler. På Pindstrupskolen anvendes Atlass både i skolens egen pædagogiske tilgang såvel som i ekstern konsulentvirke i den almene skole. Men hvad er Atlass, og hvordan kan man arbejde med det i både special- og almen regi? I dette indlæg fortæller udvikler af programmet, Michael McCreadie, om Atlass, og herefter udtaler skoleleder Hans Henrik Dupont sig om, hvordan man har implementeret programmet på Pindstrupskolen.