Mads Bølling

Profilbillede af Mads Bølling

Videnskabelig Assistent

Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen

Arbejder med interventions-projekter om børns mentale og sociale sundhed i skoler og daginstitutioner, bl.a. natur-baserede indsatser og udeskole. Tidligere ph.d.-studerende på TrygFondens udeskole-forskningsprojekt TEACHOUT hvor jeg undersøgte hvorvidt udeskole fremme aspekter af elevers psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer. Sideløbende med min forskning har jeg bl.a. fungeret som konsulent på projektet UVM-projektet 'Udvikling af udeskole'.

Ingen indlæg på folkeskolen.dk