Petra Daryai-Hansen

Profilbillede af Petra Daryai-Hansen

Lektor og docent

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og docent i fremmedsprogsdidaktik på Københavns Professionshøjskole. Hun er desuden tidligere grundskole- og gymnasielærer i fransk og tysk. Hendes centrale forsknings- og udviklingsområder er interkulturel pædagogik, flersprogethedsdidaktik, tidligere sprogstart, indholdsbaseret sprogundervisning og sprog- og uddannelsespolitik. Hun har været involveret i en række nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik. På nuværende tidspunkt leder hun to forsknings- og udviklingsprojekter: Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, og projektet Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context, finansieret af Nordplus Horizontal.