Petra Daryai-Hansen

Profilbillede af Petra Daryai-Hansen

Lektor og docent

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og docent i fremmedsprogsdidaktik på Københavns Professionshøjskole. Hun er desuden tidligere grundskole- og gymnasielærer i fransk og tysk. Hendes centrale forsknings- og udviklingsområder er interkulturel pædagogik, flersprogethedsdidaktik, tidligere sprogstart, indholdsbaseret sprogundervisning og sprog- og uddannelsespolitik. Hun har været involveret i en række nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik. På nuværende tidspunkt leder hun to forsknings- og udviklingsprojekter: Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, og projektet Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context, finansieret af Nordplus Horizontal.

0   6

En frit tilgængelig onlinepublikation til lærerstuderende og lærere

Projektet ”Tidligere sprogstart – Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed” er afsluttet, og projektets afsluttende publikation ligger nu på projektets hjemmeside.

5   18

… så tænker man bare ’jeg når aldrig at lære sproget’ - elevernes praksisanbefalinger for den tidligere sprogstart

Hvad siger eleverne i 1. klasse engelsk og i 5. klasse fransk og tysk om den tidligere sprogstart?

1   24

Nationalt netværk for tidligere sprogstart i engelsk, fransk, tysk og flersprogethedsdidaktik

Her på denne blog inviterer vi lærere, undervisere, forskere og andre med interesse i fremmedsprogsdidaktik til at blive del af det nationale netværk for tidligere sprogstart i engelsk (1. klasse), fransk/tysk (5. klasse) og flersprogethedsdidaktik.