Jannie Moon Lindskov

Profilbillede af Jannie Moon Lindskov

Direktør

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

0   1

Et godt undervisningsmiljø giver lyst til at lære

Hvor skal Pernille Rosenkrantz-Theil lægge sit fokus? Hvad er vigtigt? Hvad er mest presserende? Hvad er politisk muligt? Forslagene står i kø ved Frederiksholms Kanal i disse dage, og der lige så mange forskelli-ge bud som der er aktører på grundskoleområdet. Men tillad mig at starte et andet sted. Tillad mig at star-te med forudsætningen for at vi overhovedet kan lykkes med alle vores velmenende forslag, nemlig med elevernes lyst til at lære. Det kan virke banalt at hævde, at alt det vi gerne vil opnå med skolen forudsætter, at skoleeleverne har lyst til at lære.

0   14

Debat: Vi kender konsekvenserne af et dårligt indeklima i skolerne – nu har vi brug for handling!

Alt for mange danske folkeskoler har et dårligt indeklima. Det ved vi godt – det er efterhånden veldokumenteret. Nu skal der gøres noget, men hvem gør hvad? Hvornår? Og på hvilken måde?

0   3

Elever: Karakterer er ikke noget vi får – det er noget vi er!

Klassefællesskabet udfordres af præstationskulturen i almindelighed og af karakterræset i særdeleshed. Men klassefællesskabet bør tage udfordringen op, for i et sundt, inkluderende og forpligtende fællesskab trives eleverne bedre, samtidig med at de præsterer og lærer mere.

0   13

Hyppig kedsomhed kan føre til mistrivsel

En elev, som keder sig, lærer mindre og dårligere end en, der ikke gør. Derfor bør de pædagogiske alarmklokker ringe, når det kommer til hyppig og længerevarende kedsomhed.