Jon Bøje Hansen

Profilbillede af Jon Bøje Hansen

Lærer

Bellahøj Skole

Studerende på Læreruddannelsen Zahle, igang med mit fjerde år med dansk, historie og geografi som linjefag. Udveksling og praktik i Victoria, Canada i 2012. Styrelses -og fagudvalgsmedlem i Geografforbundet.

0   584

Superkilen - Ideelt til undervisning i kulturgeografi

Hvis man bor i København eller omegn, så er det med at hoppe på cyklen, finde Nørrebrogade - eller tage med 5A fra Nørreport mod Husum Torv - for der vil man støde på Superkilen: et multikulturelt byrum dedikeret til Nørrebros lokalbefolknings mange forskellige nationaliteter.

0   931

Den vigtige tur ud af klasseværelset

Ekskursioner og studieture er et godt afbræk fra den normale klasseundervisning. Det ser dog ud til at det i fremtiden kan blive en udfordring, både på læreruddannelsen og i folkeskolen, at rumme dette økonomisk og tidsmæssigt. Men hvorfor er det overhovedet en god ide at forlade klasseværelsets faste rammer?

0   822

Verden Handler – Etisk og Fair?

I samarbejde med DANIDA har COOP Skolekontakten udgivet dette gratis læremiddel, som er et glimrende bidrag og supplement til arbejdet med bæredygtig udvikling i grundskolen

1   473

Når linjefagene mødes i tværfagligt samarbejde

Fra næste skoleår vil der på nogle skoler blive eksperimenteret med en ekstra obligatorisk projektopgave, og en fælles naturfagsprøve landet over er allerede en realitet. Kravet om større samarbejde på tværs af fagene er derfor i høj grad kommet i fokus. Men hvilke udfordringer ligger der i dette arbejde?

0   784

Ud med multiple choice, ind med refleksion

Med de nye forenklede fælles mål er der lagt op til større samarbejde med de andre naturfag. Hvilken betydning har det for geografi, og kan en fælles naturfagseksamen mon erstatte multiple choice testen?