Nils Wedel

Profilbillede af Nils Wedel

Lærer

Cand Pæd Soc Folkeskolelærer PD i Social- & Specialpædagogik

1   352

Lille Olfert & ro i klassen

I forbindelse med folkeskolereformen blev det vedtaget at sætte fokus på klasseledelse og ro i undervisningen, fordi ro, regler og rammer er vigtige for børnenes læring, og fordi undersøgelser gennem årene har vist, at både lærere, elever og forældre klager over støj og uro i undervisningen.

0   298

Bedt om at få slettet indlæg fra 10. April, fordi ...

Jeg har den 10. april publiceret et indlæg her, vedrørende manglende best practise på leder niveau i en tidligere ansættelse. Dette har jeg bedt om at få slettet, og jeg vil - i forlængelse heraf - være tydelig om, at indholdet havde et relevant budskab, men at formen var forkert.

0   536

Capacity Building

Capacity building er det der skal til før alt det andet kan lykkes. Jeg kan være lidt bekymret for om regering, folketing og Kommunernes Landsforening – for slet ikke at tale om byrådene ude i kommunerne har forstået dette.

2   323

Skab nu en ordentlig ramme om skolen!

Lærerne, arbejdstiden og hverdagen i folkeskolen! Det er ikke så svært, når man først får det lært ....

4   151

Magter kommunerne at have ansvaret for folkeskolen?

I sidste uge havde jeg foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, hvor jeg talte om Klasseledelse og ro i klassen. Her slog det mig, hvor stor afstand der er på Ideal-planet i folketing og regering, hvor visioner udtænkes og formuleres for folkeskolen og så på Real-planet i Kommunernes Landsforening og i den enkelte kommune, hvor en hver ramme der kan strammes ind får lyset til at funkle i øjnene på politikere og embedsmænd.

6   647

Hvad er det I vil med folkeskolen?

Interessant er det at læse på www.folkeskolen.dk , at folkeskolelærere forlader folkeskolen til fordel for de fri grundskoler. Knap så opløftende er det at læse diverse artikler og statistiker om et eksplosivt voksende sygefravær – fortrinsvis på grund af stress – blandt folkeskolelærere i mange kommuner. Iøjnefaldende er det, at en del kommuner har svært ved at rekruttere nye lærere til de stillinger, der enten er ledige fordi lærere har sagt op, er gået på en tidlig pension eller er langtidssygemeldte med stress. Formålet med denne kronik er blot at illustrere hvilken tidsramme det er der skaber grundlaget for lærernes udfordringer og hvad det er for en tidsramme friske politikere og organisationsfolk mener kan underkastes effektivisering. Dette med det ene formål at kunne stille spørgsmålet: Hvad det er for en skole vi ønsker og hvilket outcome er det vi forventer herfra? Og så til lidt talgymnastik.....

4   347

Åbent brev til Undervisningsministeren

Er der sammenhæng mellem folkeskolereformens intentioner og grundlaget for den s implementering ... Er der sammenhæng mellem idealplan og realplan?

4   377

Ægte inklusion – et nødvendigt opgør med normalitetsbegrebet.

Den inkluderende praksis og det specialpædagogiske arbejde i almenklasserne må og skal gøre op med normalitetsbegrebet

0   317

Klasseledelse - en holdsport

Klassseledelse, som en individuel aktivitet og foretagsomhed har svære kår