Claus Løgstrup Ottesen

Profilbillede af Claus Løgstrup Ottesen

Adjunkt

KOSMOS/Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syddanmark

- Adjunkt og konsulent i det nationale videncenter KOSMOS, samt Videncenter for Sundhedsfremme, Udvikling og forskning, UC Syddanmark. - Underviser på læreruddannelsen i Haderslev. - Uddannet folkeskolelærer. - Stud. Master i Læreprocesser og Forandringsledelse.

4   924

Bevægelse integreret i undervisningen - et didaktisk perspektiv

Denne tekst har til hensigt at præcisere, systematisere og kvalificere arbejdet med at integrere bevægelse i undervisningen. Til det formål vil jeg præsentere en ny model, der giver et didaktisk overblik over de forskellige måder, man som lærer kan integrere bevægelse i den faglige undervisning. Derudover vil jeg kort pege på, hvilke læringsmæssige perspektiver, der kan være forbundet med inddragelsen af aktive pauser i løbet af skoledagen.